Skadeanalyse, havariundersøkelse og testing

Skadeanalyser brukes til å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre skadeanalyse på en rekke metaller og legeringer.

Ved å samle inn og analysere data hjelper vi våre kunder med tredjeparts vurdering av feil skader eller havarier. Grundig dokumentasjon av resultatene fra skadeanalysen gir kundene innsikt i hvordan problemet kan løses.

Flere av våre kunder er ledende innen olje, gass og energi, luft- og romfart, bygg og anlegg, jernbane og veg.

Unngå skade ved å teste materialer før produksjon

Reduser risikoen for feil, tilbakekallinger og økonomisk tap ved å teste materialer og komponenter som skal brukes i det ferdige produktet. Våre laboratorier er akkreditert iht. ISO 17025 og godt utrustet til å gjennomføre både materialtesting og produkttesting (miljøprøving).

For å sikre at krav til både holdbarhet og funksjonalitet blir ivaretatt kan vi også bistå med en tredjeparts vurdering knytte til materialvalg, overflatebehandling, sveising og andre relaterte områder.Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS). Ved hjelp av mikroskopene tolker vi funnene for å finne løsning på problemet.

Les mer om Mikroskopi


Ved undersøkelse av bruddoverflaten kan man finne ut om bruddet er sprøtt eller duktilt, om det har oppstått pga. utmatting, korrosjon, slitasje, dårlig bearbeiding, støping, feil varmebehandling, ved sveising eller pga. andre årsaker.

Les mer om Bruddundersøkelser


Årsaksanalyse er en metode som benyttes for å identifisere alle de underliggende årsakene til at feil, skade eller havari har oppstått på produkter og materialer. Ved større havariundersøkelser kan det også være hensiktsmessig å komme på befaring/inspeksjon, før vi setter i gang med tredjeparts undersøkelser i laboratoriet.

Les mer om Årsaksanalyse


For å karakterisere mulige egenskaper som kan ha ført til brudd finnes det flere testmetoder som kan gjennomføres i våre laboratorier. De destruktive testene vi kan utføre er strekkprøving, hardhetstest, bøyeprøving, testing av bruddseighet (Charpy) og kjemisk analyse ved hjelp av spektrometer.  Vi samarbeider også tett med fagmiljøer innen ikke-destruktiv testing (NDT-tester).

Les mer om Testing av metaller


Kiwa Teknologisk Institutt har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon. Vi utfører både testing av boltene, overflate og metallurgiske undersøkelser samt skadeanalyse. Vi gjør også kontroll av installerte bolter og FE beregninger på strukturer der bolter er benyttet.  

Les mer om Bolter og festemateriell
 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.