Overflatebehandling

Riktig overflatebehandling er kritisk - særlig for produkter som er utsatt for store mekaniske eller klimatiske påkjenninger. Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr tredjeparts veiledning ved valg av maling og belegg.

Riktig overflatebehandling har stor betydning. Effektiv korrosjonsbeskyttelse er viktig for å unngå at det senere oppstår store reparasjonskostnader og mulig fare for liv og helse.Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring fra testing av maling og belegg. Testene utføres med godkjent utstyr, i henhold til gjeldende krav og standarder.

Les mer om Testing av maling og belegg


Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr veiledning ved valg av materialer, maling, belegg og korrosjonsbeskyttelse.

Les mer om Tredjeparts veiledning


NS 476 sertifiserte inspektører fra Kiwa Teknologisk Institutt har i mange år utført og bistått kunder med inspeksjon av overflater, for å sikre god kvalitet på utført arbeid. Vi kan både bistå med inspeksjon og veiledning gjennom hele prosessen, hjelpe deg med å avdekke feil og mangler som design- og malingsfeil, og stiller med nødvendig utstyr for å utføre kvalitetskontrollen.

Les mer om Inspeksjon & uavhengig tredjepart


Vi kan skreddersy kurs innen overflatebehandling tilpasset dine behov. Ta kontakt for utarbeidelse av tilbud og interne kurs. 

Les mer om Opplæring og sertifisering av FROSIO inspektører
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.