Testing av produkter som skal tåle fukt

Fuktighet forårsaker korrosjon, men også vanninntrengning i apparater med påfølgende feilfunksjon og elektriske kortslutninger. Vi kan teste produkter som utsettes for fuktighet ved bruk og avdekke om de vil tåle miljøet de skal brukes i.

Man spesifiserer krav til fuktighet som enten kondenserende eller ikke kondenserende. Ikke kondenserende betyr at utstyret ikke er kvalifisert for å tåle temperaturvekslinger ved høy fuktighet. Kondenserende skal tåle dette.

Temperaturveksling ved høy fuktighet medfører at vann pumpes inn i utstyr pga. trykkforskjeller. Dette kommer av temperaturforskjeller mellom omgivelsen og utstyret. Vannet kommer ikke ut igjen og dermed akkumuleres det vann i utstyret over tid.

Militært utstyr testes normalt med syklisk test i 10 døgn. Kommersielt utstyr for båt testes med syklisk test i 2 døgn.

Aktuelle spesifikasjoner for vibrasjonstesting kombinert med temperatur

  • IEC 60068-2-78 Konstant temperatur.
  • IEC 60068-2-30 Syklisk test.
  • IEC-721 Classification of environmental conditions.
  • IEC 60945 Maritime Navigation and radiocommunication equipment and systems.
  • ETSI-EN 300 019-2-x Environmental Conditions for telecommunications equipment.
  • E10 IACS Testing Procedure for electrical, control and instrumentation equipment, computers and peripherals covered by classification (IACS=International Association of Classification Societies).
  • DNV 2.4 Standard for Certification, Environmental Test Specification for Instrumentation and Automation Equipment.
  • MIL-STD 810 Department Of Defence, Test Methode Standard, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests.
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.