Mekanisk testing av metaller

I våre akkrediterte laboratorier kan vi utføre mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning innen materialer og valg av materialer. 

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til metalliske materialer. Våre kunder innen olje- og offshore, luft- og romfart og bilindustrien stiller store krav, både til vår fagkompetansen og prøvemetodene vi benytter.

Akkrediterte laboratorier

Våre laboratorier er akkreditert i henhold til ISO 17025. Les mer om våre sertifiseringer og akkrediteringer her.

Skal du teste materialer hos oss?

Last ned informasjonskrivet om hva vi kan teste og krav til prøvebiter her.

Testing av metalliske materialer

 • Mekanisk testing av metalliske materialer (trykk-, bøy- og strekkprøving)
 • Hardhetsmåling
 • Undersøkelser med mikroskop
 • Skade- og havariundersøkelser
 • Kvalifisering av sveiseprosedyrer
 • Spektografisk analyse av metaller
 • Testing i bruksmiljø (miljøtesting)

Veiledning innen metalliske materialer

 • Metalliske materialer og materialvalg
 • Overflatebehandling og korrosjonsvern
 • Varmebehandling
 • Kvalitetsrevisjoner
 • Sveising og sveiseteknologi
 • Produktutvikling
 • Skadeanalyse og havariundersøkelse

Kurs innen metalliske materialer

Teknologisk Institutt tilbyr flere kurs innen metalliske materialer. Se full oversikt over våre kurs her.

 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.