Testing og inspeksjon [Tredjepartstjenester i akkrediterte laboratorier]

Våre uavhengige tredjepartstjenester innen testing og inspeksjon gjør deg i stand til å dokumentere at produkter oppfyller aktuelle bransje- og myndighetskrav til kvalitet, risiko og sikkerhet. Våre laboratorier er akkreditert iht. ISO 17025.

Akkrediterte laboratorier iht. ISO 17025

Våre laboratorier er akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Vi er også sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001. Les mer om våre sertifikater og godkjenninger her.

Kombinasjonen av høyt kvalifiserte medarbeidere og akkrediterte laboratorier har gjort oss til en foretrukken partner for store industrikonsern innen luft- og romfart, offshore og andre høyteknologiske bransjer.

Våre fagområder

Metaller

Tredjeparts veiledning, testing og undersøkelser av metalliske materialer.

Plast & kompositter

Veiledning, testing og undersøkelser av plast og kompositter.

Overflatebehandling

Tredjeparts veiledning ved valg av maling og belegg.

Sveiseteknologi

En rekke tjenester innen sveising og inspeksjon.

Styrkeberegning

Våre erfarne seniorkonsulenter på strukturanalyse og FEM...

Skadeanalyse

Rådgivning og testing ved skader eller havari.

Miljøprøving

Vi tester produkter og løsninger for en rekke områder.

Betong og puss

Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontr...

Kontakt oss
Dag Jørstad Dag Jørstad

Tlf (+47) 920 56 209

Send e-post
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.