Vannteknologi

I Norge er vi privilegerte med stor tilgjengelighet på vann for bruk i industri og hushold, men utfordringene er likevel mange. Våre medarbeidere har spesialisert seg på å løse vannrelaterte utfordringer innen en rekke bransjer.

Det stilles høye krav til vannkvalitet for blant annet matvareproduksjon og drikkevann. Samtidig er reglene for utslipp av avløpsvann strenge. Økt press på miljøet vårt fører til at kvaliteten på vannkilder reduseres og at behovet for rensing av avløpsvann øker. Kiwa Teknologisk Institutt kan bidra med både rådgiving og utvikling av teknologiske løsninger innen vannbehandling.

Leverandør til akvakulturnæringen

Selv om Norge har god tilgjengelighet på ferskvann, er kildene ikke utømmelige. I akvakulturnæringen erfarer flere smoltanlegg at den maksimale kapasiteten for deres vannkilder er nådd. For å øke produksjonen på anlegget må man derfor innføre gjenbruk og resirkulering av vann. Vi har tatt del i flere prosjekter hvor utvikling av teknologi for gjenbruk eller resirkulering av vann i landbaserte oppdrettsanlegg har vært i fokus.

Produktutvikling

  • Utvikling av innovative produkter i samarbeid med industribedrifter.
  • Erfaring med både nasjonale og internasjonale finansieringsløsninger for forskning og utvikling.

Rådgiving innen vann og avløp

  • Valg av løsninger/prosesser
  • Design av prosesser
  • Prosessutvikling
  • Optimalisering av prosesser

Eksempler på rådgivningsoppdrag innen V/A:

  • Filtrering av vann og avløp: Rådgivning innen filterdesign og valg av filterløsninger for Maxit AS. Filtralite® er et spesialprodukt med lette, granulære keramiske partikler som er et utmerket filtermateriale for vann- og avløpsrensing
  • Naturbaserte avløpsløsninger: Prosjektering og byggeledelse av jordrenseanlegg
  • Havbruk: Vannbesparelse i havbruksnæringen i Nordland fylke, finansiert av Nærings- og handelsdepartementet
  • Kompetansesenter: Etablering av kompetansesenter for vann i Hunan-provinsen i Kina (forprosjekt).

Nettverksbygging

Vi hjelper bedrifter med å etablere gode internasjonale nettverk. Norske bedrifter som deltar i våre produktutviklingsprosjekter styrker sitt europeiske nettverk for kommersiell utnyttelse av sine produkter.

Kompetanseformidling

Vi formidler bransjerelatert kompetanse innenfor vann- og avløpsproblemstillinger. Teknologisk Institutt har en rekke kurs innen området.

Se fullstendig oversikt over kurs i kurskatalogen.

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.