Styringssystemer / Ledelsessystemer

Vi kan bistå din bedrift med å etablere og vedlikeholde styringssystemer innen kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

Tjenestene våre strekker seg fra omfattende konsulentbistand ved implementering av styringssystemer til enkle opplæringstiltak i bedriften. Alle våre kurs på området kan skreddersys og arrangeres bedriftsinternt.

Våre konsulenter tilbyr praktiske og tilrettelagte prosesser og verktøy, slik at din bedrift kan møte kravene fra standardene ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøledelse) og OHSAS 18001 (hms og arbeidsmiljø). Vårt fokus er rettet mot praktiske løsninger som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.