Styringssystemer / Ledelsessystemer

Vi kan bistå din bedrift med å etablere og vedlikeholde styringssystemer innen kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

Tjenestene våre strekker seg fra omfattende konsulentbistand ved implementering av styringssystemer til enkle opplæringstiltak i bedriften. Alle våre kurs på området kan skreddersys og arrangeres bedriftsinternt.

Våre konsulenter tilbyr praktiske og tilrettelagte prosesser og verktøy, slik at din bedrift kan møte kravene fra standardene ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøledelse) og OHSAS 18001 (hms og arbeidsmiljø). Vårt fokus er rettet mot praktiske løsninger som er enkle å følge opp av både medarbeidere og ledelse.

 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.