Risikostyring og risikoanalyse

Vi har erfarne konsulenter innen risikostyring og risikoanalyse. De kan bistå din bedrift med å identifisere, håndtere og redusere risiko i virksomheten.

Virksomheter møter i dag et økende og mer komplisert risikobilde enn tidligere. Derfor er det også økende krav til gjennomføring av risikoanalyser og utvikling av tilpassede beredskapsplaner for håndtering av relevante, kritiske hendelser. God risikostyring og fornuftig beredskapsplanlegging handler i første rekke om å styre unna hendelser vi ikke ønsker å oppleve, samt å være i stand til å håndtere kritiske situasjoner på en effektiv og tillitvekkende måte.

Våre rådgivere har bred erfaring fra gjennomføring av risikoanalyser og utvikling av tilhørende beredskapsplaner. I tett samarbeid med kunden identifiser vi relevante, uønskede hendelser for virksomheten, gjennomfører risikoanalyse, implementerer risikoreduserende tiltak og bidrar til å utvikle beredskapsplaner for å kunne håndtere restrisikoen virksomheten står overfor.Vi bistår bedrifter med å implementere standard for risikostyring - ISO 31000 Risk Management.

Les mer om ISO 31000 Risk Management


Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av risikovurdering. Risikovurderingen er prosess sammensatt av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Hovedelementet i risikovurderingen vil være risikoanalysen, hvor målet er å kartlegge risikobildet.

Les mer om Risikovurdering og risikoanalyse


Vi kan bistå din bedrift i forbindelse med gjennomføring av beredskapsanalyser, som blant annet bygger videre på uønskede hendelser kartlagt i egenrisikoanalyse. 

Les mer om Beredskapsanalyse


Alle industrivernpliktige bedrifter skal gjennomføre beredskapsøvelser. Vi kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser. 

Les mer om Beredskapsøvelse
 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.