Horizon 2020 - Vi hjelper deg med å lykkes med søknaden

Horizon 2020 er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne. I perioden 2014 til 2020 skal det bevilges nærmere 700 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Vi bistår norske bedrifter med å søke midler fra Horizon 2020.

Som EØS-medlem har norske bedrifter samme rettigheter som bedrifter i EU-land til å søke støtte til forskning og innovasjon fra EU og Horizon 2020. Det er også et nasjonalt mål å øke norske bedrifters deltakelse i H2020.

Hvorfor søke om midler fra Horizon 2020?

Sitter du på en god idé har du gjennom Horizon 2020 gode muligheter til å få store deler av utviklingen finansiert. Det er viktig å merke seg at H2020 er delt inn i ulike aktiviteter. De to viktigste er "Innovasjon" og "Forskning og Utvikling" (FoU). Mens FoU-prosjekter legger stor vekt på forskning fokuserer innovasjonsprosjektene på utvikling som ligger nærmere markedet. Det er altså lagt stor vekt på produktutvikling og innovasjon - hvor resultatet er prototyper.

Den største gevinsten for norske bedrifter er selvsagt finansiell støtte. Støttegraden er svært høy - opptil 70 % for innovasjonsprosjekter og 100 % for FoU-prosjekter. Den totale størrelsen på prosjektene er vanligvis i størrelsesorden 8 til 80 millioner kroner.

Samtidig kan H2020-prosjektene være et viktig ledd i internasjonalisering og markedsføring av dine produkter utenfor Norge. Ved å delta i et slikt prosjekt bygger du internasjonal markedskompetanse og opparbeider deg et verdifullt europeisk nettverk. Du får også tilgang på europeisk kompetanse som kanskje ikke finnes i Norge.

Hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å motta støtte fra Horizon 2020?

Konkurransen om EU-midlene er stor, og man konkurrerer mot de beste i Europa. For å vinne må du presentere din bedrifts idé slik at den skiller seg ut i konkurransen. 

Kiwa Teknologisk Institutt har 15 års erfaring fra EUs rammeprogrammer. Gjennom disse årene har vi bidratt til at over 70 norske bedrifter har fått sine innovasjonsprosjekter finansiert av EU. Vi kan vise til høyt tilslag på søknadene vi har vært involvert i. Det som skiller oss ut fra mange andre aktører på markedet er at vi selv har solide fagområder innen produktutvikling som kan bidra til å foredle ideen. Fagområdene jobber tett med våre EU-eksperter for å sikre at søknaden har sterkt faglig innhold, samt at de innovative elementene kommer godt frem og fremstår som realistiske.

Vi har et stort internasjonalt nettverk av faglig solide institutter, universiteter og virksomheter over hele Europa. Dette gjør at vi kan skreddersy et team som tilfører ditt prosjekt nødvendig kompetanse for å lykkes.

 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.