Miljøstyringssystem - ISO 14001

Kundene forventer i større og større grad at bedrifter tar ansvar for miljøet. Samtidig må stadig flere bransjer forholde seg til lovpålagte krav og avgifter knyttet til miljø. Vi kan bistå din bedrift med å innføre et miljøledelsessystem som tilfredstiller kravene fra NS-EN ISO 14001.

Les mer om våre tjenester under, eller ta kontakt med en av våre rådgivere i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

ISO 14001:2015 - Overgang til ny standard

Bedrifter som allerede er sertifisert etter den gamle standarden, ISO 14001:2004, må gå over til ny standard (ISO 14001:2015) for å beholde sertifiseringen. Vi hjelper deg å gjøre overgangen så smidig som mulig. 

Les mer om ISO 14001:2015 - Overgang til ny standard
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnsertifisering er en enkel og rimelig vei til synligere miljøprofil. Mange opplever også forbedringer innen arbeidsmiljø med bedre trivsel og redusert sykefravær som positive virkninger av en slik prosess.

Les mer om Miljøfyrtårn
Kom i gang med ISO 14001

Hva er ISO 14001? Våre kurs og rådgivningstjenester gjør deg i stand til å starte arbeidet med å gjøre bedriften ISO 14001-sertifisert. 

  

Les mer om Kom i gang med ISO 14001
Implementering av ISO 14001

Få hjelp av erfarne rådgivere og revisorer med å implementere ISO 14001 og tilpasse miljøstyringssystemet til egen bedrift.

Les mer om Implementering av ISO 14001
Internrevisjon av miljøstyringssystemer

Våre rådgivere kan bistå din bedrift med å gjennomføre internrevisjon av bedriftens miljøstyringssystem. Dersom du skal revidere egne leverandører kan vi også bistå med dette.

Les mer om Internrevisjon av miljøstyringssystemer
Kontinuerlig forbedring av bedriftens miljøstyringssystem

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 14001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi kan bistå deg med bedriftens forbedringsarbeid og sørge for at tiltak til forbedring blir implementert på en god måte.

Les mer om Kontinuerlig forbedring av bedriftens miljøstyringssystem
 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!