Lean og forbedringsprosesser

Lean er en av de mest brukte tilnærmingene til forbedringsprosesser i organisasjoner. Våre kurs og rådgivningstjenester gjør deg i stand til å bruke prinsipper fra Lean-filosofien for å forbedre din bedrift. 

Lean setter kunden i fokus, og det er de aktivitetene som skaper verdi for kunden som skal sette retningen for forbedringsarbeidet. Ved å fjerne aktiviteter som ikke tilfører verdi samt redusere det man i Lean kaller sløsing får du frigjort tid til verdiskapende aktiviteter. Lean handler altså ikke om å jobbe hardere, men smartere.

Bedrifter som bruker Lean riktig kan vise til økt produktivitet, reduserte kostander, økt kvalitet på leveranser, bedre kundetilfredshet og mer fornøyde ansatte.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med forbedringsarbeidet? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kom i gang med Lean!

Våre kurs og rådgivningstjenester gjør deg i stand til komme i gang med Lean-arbeidet og høste de mange fordelene din bedrift kan oppnå med å jobbe med Lean og kontinuerlig forbedring. 

Les mer om Kom i gang med Lean!
Lean spill

Lean-spillet er en engasjerende gruppeaktivitet hvor man med LEGO®-klosser visualiserer arbeidsprosesser og jakter på forbedringer i henhold til Lean-prinsipper.

Les mer om Lean-spillet - Hvordan jakte forbedringer
Lean i kommuner

Offentlig sektor skal forbedres, fornyes og forenkles. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at man for å få det til må ha en kultur for kontinuerlig forbedring. Dette er selve kjernen i en Leankultur og betyr at vi jobber målrettet med å fjerne årsakene til at brannene oppstår. Vi må tørre å utfordre etablerte måter å jobbe på, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy.

Les mer om Lean i kommunal sektor
Lean i pleie og omsorg

Hva kan oppnås ved å bruke Lean innen pleie- og omsorgsektoren? Finn ut hvordan våre erfarne rådgivere kan hjelpe deg med å øke effektiviteten og samtidig få mer tid til hver pasient. 

Les mer om Lean i pleie og omsorg
Lean administrasjon

Du som jobber med administrasjon – har du også tenkt på at du har kunder? Eller at du utfører tjenester som andre er avhengig av? Eller at du og bedriften sannsynligvis har mye å hente på å få en mer oversiktlig og strukturert hverdag?

Les mer om Lean i servicenæringen og administrative bedrifter
Lean produksjon

Lean Produksjon fokuserer på det som gjerne omtales som kjerneprosessen i en virksomhet – det som virksomheten produserer av varer eller tjenester til kunder. Den grunnleggende Lean tankegangen er basis når målet er å gjøre de riktige tingene på riktig måte, i riktig rekkefølge, til rett tid og til lavest mulig kostnad.

Les mer om Lean i produksjonsbedrifter
Testing av IKT-leveranser

Mange virksomheter mangler en systematisk tilnærming for test av egenproduserte produkter og mottatte leveranser. Dette resulterer i at produktene ofte har feil og mangler i forhold til kundens behov og at mye unødig tid og ressurser benyttes til feilretting og tilpasning. Våre erfarne konsulenter kan bistå din bedrift med å sikre rett kvalitet på dine IKT-leveranser.

Les mer om Rett kvalitet på IKT-leveranser med Lean og ISTQB
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.