ISO 9001 - Kvalitetsstyring

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Våre rådgivere kan bistå din bedrift med å implementere standarden og bygge opp et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015. 

Les mer om våre tjenester innen kvalitetsstyring og ISO 9001 under, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

ISO 9001:2015 – Overgang til ny standard

Bedrifter som allerede er sertifisert etter den gamle standarden, ISO 9001:2008 må gå over til ny standard (ISO 9001:2015) for å beholde sertifiseringen. Vi hjelper deg med å gjøre overgangen så smidig som mulig. 

Les mer om ISO 9001:2015 – Overgang til ny standard
Kom i gang med ISO 9001

Hva er ISO 9001? Våre kurs og rådgivningstjenester gjør deg i stand til å starte arbeidet med å gjøre bedriften ISO 9001-sertifisert. 

Les mer om Kom i gang med ISO 9001
Implementering av ISO 9001

Få hjelp av erfarne rådgivere og revisorer med å implementere ISO 9001 og tilpasse kvalitetssystemet til egen bedrift.

Les mer om Implementering av ISO 9001
SystemEasy - Implementering av ledelsessystem for små og mellomstore bedrifter.

Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? SystemEasy er utviklet for at små og mellomstore organisasjoner raskt og kostnadseffektivt skal nå målet om sertifisering. 

Les mer om SystemEasy – Ledelsessystem for SMB
Internrevisjon og revisjon av leverandører

Våre rådgivere kan bistå din bedrift med å gjennomføre internrevisjon av bedriftens kvalitetssystem. Dersom du skal revidere egne leverandører kan vi også bistå med dette.

Les mer om Internrevisjon og revisjon av leverandører
Kontinuerlig forbedring av bedriftens kvalitetssystem

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi kan bistå deg med bedriftens forbedringsarbeid og sørge for at tiltak til forbedring blir implementert på en god måte. 

Les mer om Kontinuerlig forbedring av bedriftens kvalitetssystem
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.