Kjemikaliehåndtering

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen kjemikaliehåndtering. Våre rådgivere bistår dere i hele prosessen - fra kartlegging av behov til løsningsforslag og gjennomføring. 

Nedenfor kan du lese mer om våre tjenester. Ta gjerne direkte kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kjemikaliekartlegging og revisjon

Har dere oversikt over hvilke kjemikalier dere faktisk har i egen bedrift? En utfordring for mange er at kjemikalier befinner seg i et skap der det ikke hører hjemme, på en arbeidsbenk eller i verste fall bortgjemt i en krok eller vinduskarm.

Les mer om Kjemikaliekartlegging og revisjon
Sikkerhetsdatablad (SDS) - Utarbeidelse og oversettelse

Vår erfarne konsulenter bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.  

Les mer om Sikkerhetsdatablad (SDS) - Utarbeidelse og oversettelse
CLP - Klassifisering og merking av kjemikalier

Fra 1. juni 2017 skal alle sikkerhetsdatablader og fareetiketter være iht. kjemikalieregelverket CLP. Har din bedrift kontroll?

Les mer om CLP - Klassifisering og merking av kjemikalier
Stoffkartotek

Har dere kontroll på kjemikaliene i egen bedrift? Et stoffkartotek er nøkkelen for å sikre en forskriftsmessig og trygg håndtering og oppbevaring av farlige kjemikalier. 

Les mer om Stoffkartotek – Dokumentasjon og drift
Produktdeklarering

Våre konsulenter hjelper daglig bedrifter med å oppfylle deklareringsplikten gjennom å registrere sine kjemikalier til produktregisteret ved Miljødirektoratet.

Les mer om Produktdeklarering – Utførelse og rådgivning
REACH - Rådgivning og registrering av stoffer

Våre konsulenter har høy kompetanse og lang erfaring med REACH. Vi kan hjelpe dere med å etterleve samtlige forskriftskrav – bli «REACH compliant». Vi følger dere hele veien fra innledende rådgivning til kartlegging og gjennomføring. 

Les mer om REACH - Rådgivning og registrering av stoffer
Bedriftsinternt kurs i Kjemikaliehåndtering

Det er viktig å se på kjemikaliehåndtering som en helhetlig prosess som starter allerede på øverste leders hold, og opprettholdes gjennom hele verdikjeden. Det er bedriftens lovpålagte ansvar å sørge for at alle ansatte som arbeider med kjemikalier får nødvendig opplæring. 

Les mer om Bedriftsinternt kurs i Kjemikaliehåndtering
Melding om klassifisering og merking av stoffer til ECHA

Våre konsulenter har bred erfaring med REACH og CLP-regelverket. Vi hjelper daglig bedrifter med å oppfylle regelverkskrav, inkludert melding om klassifisering og merking til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Les mer om Melding om klassifisering og merking av stoffer til ECHA
Sikkerhetsrådgiver - Farlig gods

Våre konsulenter har bred kompetanse og lang erfaring med regelverket for transport av farlig gods (ADR/RID). Vi hjelper deg med å oppfylle kravene, og leier gjerne ut en av våre godkjente sikkerhetsrådgivere til din bedrift.

Les mer om Farlig gods - Sikkerhetsrådgiver og rådgivning
Kosmetisk sikkerhetsrapport - Utarbeidelse og rådgivning

Våre erfarne konsulenter hjelper din bedrift med å utarbeide kosmetiske sikkerhetsrapporter som tilfredsstiller kravene i kosmetikkforskriften av 11.07.13. 

Les mer om Kosmetisk sikkerhetsrapport - Utarbeidelse og rådgivning
HOCNF - Miljødokumentasjon for kjemikalier

Våre konsulenter har bred teoretisk og praktisk erfaring med kjemikalier til offshorebransjen. Vi hjelper dere med å definere behov, innhente nødvendig informasjon og utarbeide eller kvalitetssikre HOCNF.

Les mer om HOCNF - Miljødokumentasjon for kjemikalier
IBC / GESAMP - Søknad og rådgivning

Våre erfarne konsulenter kan bistå din bedrift med rådgivning og utarbeidelse av søknader for IBC og GESAMP. Vi har god kompetanse og praktisk erfaring med beregning av IBC-kode og GESAMP-profil for kjemikalier som skal sendes i bulk. Vi hjelper din bedrift med å oppfyller gjeldende krav. 

Les mer om IBC / GESAMP - Søknad og rådgivning
Avfallsdeklarering - Utførelse og rådgivning

Våre konsulenter har høy kompetanse og lang erfaring med regelverket for avfall. Vi bistår virksomheter med å registrere farlig avfall og oppfylle deklareringsplikten.

Les mer om Avfallsdeklarering - Utførelse og rådgivning
Risikovurdering av kjemikalier

Virksomheter møter i dag strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder spesielt virksomheter med farlige kjemikalier fordi det er relativt høy risiko for uønskede hendelser.

Les mer om Risikovurdering av kjemikalier
Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad og etikett

Du er pliktig til å kontrollere sikkerhetsdatablad du mottar fra leverandør, og du har ansvar for å sikre at kjemikaliene brukes på en trygg og forsvarlig måte. Kiwa kvalitetssikrer sikkerhetsdatablader og fareetiketter slik at de tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.

Les mer om Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad og etikett
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.