Uavhengig kontroll av gassanlegg

Iht. Forskrift om håndtering av farlig stoff (2009) er det innført krav om uavhengig tredjeparts kontroll av gassanlegg. Det er anleggseiers plikt å påse at kontroll utføres. Kravet gjelder for alle typer gassanlegg, med unntak av anlegg tilknyttet frittliggende enebolig / -fritidsbolig.

Kravet om å benytte en uavhengig tredjeparts kontrollør gjelder for ferdigkontroll og periodisk tilstandskontroll.

Hva Kiwa TI kan bistå din bedrift med

Kiwa Teknologisk institutt AS er utpekt som Teknisk Kontrollorgan (TK) av DSB, og er godkjent for å utføre denne type uavhengig kontroll av gassanlegg. Følgende gjennomføres ved kontroll:

  • Gjennomgang med anleggseier for å kartlegge hva som trengs av dokumentasjon i forkant av kontrollen
  • Gjennomgang av anleggets tekniske stand
  • Gjennomgang av anleggsdokumentasjon
  • Utarbeide tilstandsrapport
  • Bistand ved lukking av eventuelle avvik

Hvorfor velge Kiwa TI

  • Kiwa TI som teknisk kontrollorgan er godkjent av DSB til å gjennomføre uavhengig kontroll av gassanlegg.
  • Kompetente rådgivere med lang gassteknisk erfaring
  • Lang erfaring med prosjektering av gassanlegg iht. Norsk Gassnorm
  • Kontroll uføres kostnadseffektivt, til det beste for kunden
 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.