Prosjektering av gassanlegg

Myndighetene stiller krav om dokumenterbar kompetanse for alle som håndterer brann- og eksplosjonsfarlig gass og gassforbrukende utstyr. Den som prosjekterer et gassanlegg skal bl.a. kunne dokumentere kunnskap om aktuelt regelverk, gassens egenskaper iht. anleggets utforming og om virkemåten til det utstyret som benyttes.

Hva Kiwa TI kan hjelpe din bedrift med?

Vi kan bistå bedrifter med å prosjektere gassanlegg iht. Norsk Gassnorm og gjeldende lover og forskrifter.

Prosjektering av forbruksanlegg for gassformig brensel, inkluderer følgende:

 • Komplette løsninger for LPG / propan og naturgass
 • Energigassenes egenskaper
 • Energibehovsvurderinger
 • Valg av tanktype - Dimensjonering av tankanlegg
 • Innmelding av lagret gassvolum
 • Rørsystemer – materialvalg og rørdimensjonering
 • Fyrromsløsninger
 • Risikovurderinger – valg av tekniske bytter
 • Komplett kravspesifikasjon iht. dokumentasjonsbehov
 • Kontroll av prosjektering
 • Anbudsvurderinger

Hvorfor velge Kiwa TI?

Våre medarbeidere har lang erfaring fra bransjen og nødvendige godkjenninger for å bistå ved prosjektering av større og mindre gassanlegg.

 • Kompetente rådgivere med lang erfaring innen energi og sikkerhet
 • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass og gass-sikkerhet
 • Lang erfaring med prosjektering av forbruksanlegg for naturgass og propan
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.