Kontrollør - Entrings- og arbeidstillatelser

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med kompetanseoppbygging i virksomheter for å sikre gode entrings- og arbeidstillatelser. 

Møter du kravene til kompetanse?

HMS-forskrifter med tilhørende kommentarer fra Arbeidstilsynet krever at det skal skrives ut entrings- og arbeidstillatelser med nødvendig kontroll og gassmålinger. Dette skal gjøres for alt arbeid som utføres i og på tanker, rom og rørledninger som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer. Virksomhetens kontrollør håndterer dette.

Det er videre krav til gjennomføring av risikovurderinger knyttet til hvordan arbeidet utføres.

Landbaserte virksomheter melder til Arbeidstilsynet om hvem som er utpekt som virksomhetens kontrollør.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med kompetanseoppbygging i virksomheter for å sikre gode entrings- og arbeidstillatelser. Kursene våre er modulbaserte og kan tilpasses dine forkunnskaper og behov. De modulbaserte kursene gjennomføres i form av forelesninger, supplert med innøving av metoder og måleutstyr på treningsinstallasjoner – individuelt og i grupper.

I de praktiske øvelsene får deltakerne tilgang på verneutstyr og måleinstrumenter. Kursene avsluttes med skriftlig eksamen.

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.