Kontrollør - Entrings- og arbeidstillatelser

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med kompetanseoppbygging i virksomheter for å sikre gode entrings- og arbeidstillatelser. 

Møter du kravene til kompetanse?

HMS-forskrifter med tilhørende kommentarer fra Arbeidstilsynet krever at det skal skrives ut entrings- og arbeidstillatelser med nødvendig kontroll og gassmålinger. Dette skal gjøres for alt arbeid som utføres i og på tanker, rom og rørledninger som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer. Virksomhetens kontrollør håndterer dette.

Det er videre krav til gjennomføring av risikovurderinger knyttet til hvordan arbeidet utføres.

Landbaserte virksomheter melder til Arbeidstilsynet om hvem som er utpekt som virksomhetens kontrollør.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med kompetanseoppbygging i virksomheter for å sikre gode entrings- og arbeidstillatelser. Kursene våre er modulbaserte og kan tilpasses dine forkunnskaper og behov. De modulbaserte kursene gjennomføres i form av forelesninger, supplert med innøving av metoder og måleutstyr på treningsinstallasjoner – individuelt og i grupper.

I de praktiske øvelsene får deltakerne tilgang på verneutstyr og måleinstrumenter. Kursene avsluttes med skriftlig eksamen.

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.