Kompetansekartlegging og GAP-analyse

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap har både gjennom forskrift og temaveiledninger klare krav til hvilken kunnskap og kompetanse som kreves for å eie, bygge og drifte gassanlegg. Vi bistår bedrifter med å kartlegge de ansattes kompetanse opp mot gjeldende lovkrav.

Møter ditt personell kravene til kompetanse?

Både myndighetene og bransjen stiller en rekke krav til personell som jobber med gassanlegg. Vi bistår eiere og brukere av gassanlegg med å kartlegge de ansattes kompetanse.

Dersom det påvises et gap mellom lovkrav og kompetanse kan vi bistå med utarbeidelse av opplæringsplaner for at bedriften kan lukke slike gap. Kiwa Teknologisk Institutt er også en ledende leverandør av kurs i gass-sikkerhet og kan skreddersy kurs som møter bedriftens eller personlige behov.

Hva Kiwa TI kan hjelpe din bedrift med?

  • Utarbeide oversikt over gjeldende bransje- og myndighetskrav
  • Kartlegge kompetansen til personell som jobber med gassanlegg
  • Utarbeide opplæringsplaner
  • Avholde åpne og bedriftsinterne kurs. Vi «skreddersyr» kursopplegg for spesifikke behov.

Hvorfor velge Kiwa TI?

  • Inngående kunnskap om hvilke krav som gjelder for personell som jobber med gassanlegg
  • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
  • Kompetente rådgivere med lang erfaring
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.