Gassmåling før entring

Våre konsulenter kan bistå din bedrift med å utføre gassmålinger av tanker, rom og rørsystemer.

Myndighetene krever at en kontrollør måler og signerer på entrings- og arbeidstillatelser. Dette er i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)» og «Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)», samt Arbeidstilsynets kommentarer til forskriftene.

Bør min bedrift utføre målinger?

Du bør utføre målinger dersom din bedrift er opptatt av å sikre at

 • Arbeidstakerne ikke utsettes for helsefarlige gasser ved arbeid i trange rom og tanker
 • Varmt arbeid utføres sikkert uten at det er antennbare gasser tilstede i arbeidsatmosfæren
 • Der er nok oksygen i arbeidsatmosfæren ved arbeid i trange rom og tanker
 • Rengjøring av tanker og rørsystemer gjøres på en sikker måte slik at en aldri havner i eksplosjonsområdene

Hva Kiwa TI kan bistå din bedrift med?

 • Utarbeide rengjøringsplan
 • Hjelp til gjennomføring av rengjøringsplan
 • Utarbeide måleplan
 • Måling av atmosfæren før entring tillates
 • Utstedelse av entringstillatelse

Hvorfor velge Kiwa TI?

 • TI har erfarne konsulenter med lang praktisk erfaring med gassmålinger av tanker, rom og rørsystemer ombord på skip og for prosessindustrien
 • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
 • Kompetente rådgivere med lang erfaring
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.