Årsaksanalyse ved uhell i gassanlegg

Dersom uhellet først er ute i gassanlegget kan vi bidra til å avdekke årsaken til at ulykken har skjedd. 

Hva er en årsaksanalyse?

Dersom det oppstår en uønsket hendelse ved gassanlegget er det viktig å finne ut hva som skjedde for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. En årsaksanalyse skal inneholde følgende:

  • Hva har skjedd?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Tiltak til forbedring

Hva Kiwa TI kan hjelpe din bedrift med

  • Utarbeide årsaksanalyse hvor vi kartlegger bakenforliggende årsaker til hvorfor hendelsen oppstod
  • Utarbeide liste over prioriterte forbedringstiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skal skje igjen
  • Sikkerhetsopplæring og fagkurs for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre jobben på en sikker måte
  • Risikoanalyse for gassanlegg

Hvorfor velge Kiwa TI

  • Kiwa Teknologisk Institutt er en uavhengig tredjepart
  • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
  • Kompetente rådgivere med lang erfaring
 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Ny rammeavtale med Statoil

Kiwa TI har inngått en langvarig rammeavtale med Statoil om kalibrering av selskapets måleutstyr. Avtalen danner et godt fundament for videre vekst av våre tjenester i Ågotnes

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.