Årsaksanalyse ved uhell i gassanlegg

Dersom uhellet først er ute i gassanlegget kan vi bidra til å avdekke årsaken til at ulykken har skjedd. 

Hva er en årsaksanalyse?

Dersom det oppstår en uønsket hendelse ved gassanlegget er det viktig å finne ut hva som skjedde for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. En årsaksanalyse skal inneholde følgende:

  • Hva har skjedd?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Tiltak til forbedring

Hva Kiwa TI kan hjelpe din bedrift med

  • Utarbeide årsaksanalyse hvor vi kartlegger bakenforliggende årsaker til hvorfor hendelsen oppstod
  • Utarbeide liste over prioriterte forbedringstiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skal skje igjen
  • Sikkerhetsopplæring og fagkurs for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre jobben på en sikker måte
  • Risikoanalyse for gassanlegg

Hvorfor velge Kiwa TI

  • Kiwa Teknologisk Institutt er en uavhengig tredjepart
  • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
  • Kompetente rådgivere med lang erfaring
 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.