Årsaksanalyse ved uhell i gassanlegg

Dersom uhellet først er ute i gassanlegget kan vi bidra til å avdekke årsaken til at ulykken har skjedd. 

Hva er en årsaksanalyse?

Dersom det oppstår en uønsket hendelse ved gassanlegget er det viktig å finne ut hva som skjedde for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. En årsaksanalyse skal inneholde følgende:

  • Hva har skjedd?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Tiltak til forbedring

Hva Kiwa TI kan hjelpe din bedrift med

  • Utarbeide årsaksanalyse hvor vi kartlegger bakenforliggende årsaker til hvorfor hendelsen oppstod
  • Utarbeide liste over prioriterte forbedringstiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skal skje igjen
  • Sikkerhetsopplæring og fagkurs for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre jobben på en sikker måte
  • Risikoanalyse for gassanlegg

Hvorfor velge Kiwa TI

  • Kiwa Teknologisk Institutt er en uavhengig tredjepart
  • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
  • Kompetente rådgivere med lang erfaring
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.