Gass-sikkerhet

Kiwa Teknologisk Institutt har flere rådgivere med lang og bred erfaring innenfor fagområdet gass-sikkerhet. Oppdragene dekker det meste innen energigasser, fra risikoanalyser og eksplosjonsverndokumenter til kompetansekartlegging og ulike analyser. Kiwa TI gjennomfører også 3. parts uavhengig kontroll av gassanlegg.

Les mer om våre tjenester under, eller kontakt oss for en uforpliktende prat. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap har både gjennom forskrift og temaveiledninger klare krav til hvilken kunnskap og kompetanse som kreves for å eie, bygge og drifte gassanlegg. Vi bistår bedrifter med å kartlegge de ansattes kompetanse opp mot gjeldende lovkrav.

Les mer om Kompetansekartlegging og GAP-analyse


Myndighetene påpeker bedriftens ansvar for å verne ansatte og andre personer mot farer som følge av eksplosiv atmosfære, og krever at det skal foreligge risikoanalyse og eksplosjonsverndokument hos virksomheter som håndterer farlig stoff.

Les mer om Risikoanalyse og eksplosjonsverndokument av gassanlegg


Dersom uhellet først er ute i gassanlegget kan vi bidra til å avdekke årsaken til at ulykken har skjedd. 

Les mer om Årsaksanalyse ved uhell i gassanlegg


Myndighetene stiller krav om dokumenterbar kompetanse for alle som håndterer brann- og eksplosjonsfarlig gass og gassforbrukende utstyr. Den som prosjekterer et gassanlegg skal bl.a. kunne dokumentere kunnskap om aktuelt regelverk, gassens egenskaper iht. anleggets utforming og om virkemåten til det utstyret som benyttes.

Les mer om Prosjektering av gassanlegg


Iht. Forskrift om håndtering av farlig stoff (2009) er det innført krav om uavhengig tredjeparts kontroll av gassanlegg. Det er anleggseiers plikt å påse at kontroll utføres. Kravet gjelder for alle typer gassanlegg, med unntak av anlegg tilknyttet frittliggende enebolig / -fritidsbolig.

Les mer om Uavhengig kontroll av gassanlegg


Våre konsulenter kan bistå din bedrift med å utføre gassmålinger av tanker, rom og rørsystemer.

Les mer om Gassmåling før entring
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.