Brannsikkerhet og alarmsystemer

Kiwa Teknologisk Institutt flere rådgivere med lang og bred erfaring innenfor fagområdet brannsikkerhet. Oppdragene dekker alt fra utarbeiding av brannkonsepter og analyser til prosjektering av automatiske slokkeanlegg og uavhengig kontroll av konsept, prosjektering og utførelse.

Les mer om våre tjenester under, eller kontakt oss for en uforpliktende prat. 

Brannsikkerhet i tunneler

Norske vegtunneler over 500 meter er iht. lovverket definert som særskilte brannobjekter. Dette medfører at de skal ha en brannvernleder og at det skal føres tilsyn og arrangeres øvelser i disse objektene. 

Les mer om Brannsikkerhet i tunneler


For å sikre at brannsikkerheten er ivaretatt på en god måte må det regelmessig gjennomføres brannøvelser. Vi kan bistå med å planlegge og gjennomføre dine brannøvelser. 

Les mer om Brannøvelse og brannvernopplæring
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.