ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001 – Ledelsessystem for arbeidsmiljø. 

Å etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i tråd med ISO 45001 innebærer at din bedrift kan bli sertifisert etter en ny internasjonal standard. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av bedriftens arbeidsmiljøprestasjoner og vil være et konkurransefortrinn i mange bransjer.

Hva er ISO 45001

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utarbeidet en ny internasjonal standard for krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den nye standarden vil erstatte den tidligere britiske standarden OHSAS 18001 og vil foreligge i godkjent versjon 12.mars 2018. Standarden er bygget opp på samme måte som ISO 9001:2015 (ledelsessystem for kvalitet) og ISO 14001:2015 (ledelsessystem for miljø).

Bør min bedrift implementere ISO 45001?

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet i tråd med HMS-/internkontroll-forskriften og arbeidsmiljøloven. Kravene fra myndighetene er generelle, og stiller ikke konkrete krav til viktige ledelsesprinsipper slik som ISO 45001 gjør. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse.

Dersom din bedrift er sertifisert iht. OHSAS 18001 i dag vil den nye standarden gi deg fordeler ved at:

 • Den er en felles internasjonal standard
 • Den er bedre samordnet med andre standarder for ledelsessystemer
 • Den gir større grad av risikoforståelse, lederinvolvering, samt deltakelse og medvirkning fra ansatte
 • Den bidrar til forankring av arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetens verdiskapende prosesser.
 • Bedre ivaretakelse av virksomhetens samfunnsansvar (CSR)

Kjenner du deg igjen i noen av punktene under? Da bør du oppgradere ledelsessystem for arbeidsmiljø (HMS-internkontrollsystemet) til ISO 45001.

 • Bedriften din er allerede ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001 sertifisert
 • Din største kunde krever at alle deres leverandører er arbeidsmiljøsertifisert
 • Kundene dine krever at du kan dokumentere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Du har internasjonale kunder
 • Du leverer varer eller tjenester til olje- og energi-bransjen eller andre høyteknologiske bransjer
 • Dine viktigste konkurrenter er arbeidsmiljøsertifisert
 • Arbeidsmiljøarbeidet trenger en ny giv
 • Du ønsker å ruste virksomheten for framtiden og tiltrekke deg dyktige medarbeidere

Hva er fordelen med et ledelsessystem iht. ISO 45001?

 • Helsefremmende arbeidsplass - godt arbeidsmiljø - lavere sykefravær – færre skader og ulykker
 • Forbedre bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Gjennomgående risikoforståelse og risikoledelse i alle prosesser i virksomheten
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere og medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Tydelig rolleavklaring:
  • Ledelsens involvering og HMS-ansvar
  • Ansattes ansvar og medvirkning – bidra til bedre løsninger i virksomheten
 • Et godt HMS-arbeid kan bidra til riktig kvalitet på produkt og tjenester
 • Kontinuerlig forbedring
 • Du bringer helse og sikkerhet inn i hjertet av virksomhetens aktiviteter og prosesser!

Hva kan Kiwa Teknologisk Institutt hjelpe min bedrift med?

 • GAP-analyse – hvor står din bedrift i dag i forhold til standardens krav?
 • Prosjektleder for utvikling av ledelsessystem for arbeidsmiljø
 • Veiledning og opplæring av nøkkelpersonell som skal forberede, utføre og implementere ledelsessystem for arbeidsmiljø
 • Bidra med utvikling av nødvendig dokumentasjon og prosessbeskrivelser
 • Kartlegge myndighetskrav og bistå med samsvarsvurderinger
 • Bistå med risikovurderinger og utarbeidelse av arbeidsmiljøpolitikk og arbeidsmiljømål
 • Støtte til planlegging av ledelsens gjennomgåelse
 • Bistå med vedlikehold, oppdatering og revisjoner av arbeidsmiljøarbeidet

SystemEasy for utvikling av Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Hvorfor velge Kiwa Teknologisk Institutt?

 • Erfarne og effektive rådgivere med lang praktisk erfaring fra HMS- og arbeidsmiljøarbeid
 • Tilgang til eksempler og maler for utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Teknologisk Institutt er pålitelig, dynamisk, inkluderende og kompetent

Bedriftsinternt kurs: Hva er ISO 45001?

Vil du og din bedrift vite mer om standarden for å vurdere om det er aktuelt å oppgradere nåværende ledelsessystem for arbeidsmiljø (internkontrollsystemet)? Da kan et bedriftsinternt kurs gi et godt grunnlag – ta gjerne kontakt for å få et skreddersydd kurstilbud.

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.