Rådgivning [Styringssystemer, forbedringsprosesser, sikkerhet og beredskap]

Vi tilbyr rådgivning og kurs innen ledelsessystemer, forbedringsprosesser basert på Lean, HMS, kjemikaliehåndtering risiko og sikkerhet og materialteknologi.

Rådgivning som bidrar til økt verdiskapning

Stadig flere bransjer møter krav om bedre systemer innen helse, miljø og sikkerhet og andre rutiner knyttet til å sikre høy kvalitet på produkter og tjenester. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe bedriftens egne medarbeidere med å utvikle og forbedre produkter, systemer og prosesser.

Skreddersyr kurs og opplæring

Å investere i menneskelig kapital er ofte like viktig som å investere i materielle verdier, hvis ikke viktigere. Kiwa Teknologisk Institutt gir dine ansatte økt motivasjon gjennom faglige oppdateringer. Vi holder kurs og skreddersyr opplæring både for ledere og medarbeidere. Våre kurs inneholder en stor del praktisk trening. Det gjør at du enkelt kan relatere teori fra kurset til reelle arbeidssituasjoner.

Våre fagområder:

Kvalitet - ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitet...

Miljø, ISO 14001

Kundene forventer i større og større grad at bedrifter ta...

Arbeidsmiljø - ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001 – Ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Risiko og risikostyring

Vi har erfarne konsulenter innen risikostyring og risikoa...

Lean og forbedringsprosesser

Kontinuerlig forbedring med kurs og rådgivning i Lean.

Kjemikaliehåndtering

Kjemikaliehåndtering - fra kartlegging av behov til løsningsforslag og gjennomføring.

Gass-sikkerhet

Ledende leverandør av kurs og opplæring innen gass.

Brannsikkerhet og alarmsystemer

Kiwa Teknologisk Institutt flere rådgivere med lang og br...

Vannteknologi

Vi utvikler produkter innen vannteknologi og vannbehandling.

Materialteknologi

Vi har et stort fagmiljø innen materialteknologi, med spe...

Kontakt oss
Rådgivning & bedriftsinterne kurs

Tlf (+47) 928 62 700

Send e-post
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.