Vårt verdigrunnlag

Våre fire kjerneverdier er pålitelig, kompetent, dynamisk og inkluderende. 
Våre verdier

Pålitelig - Stol på oss!

  • Vi er ærlige, forutsigbare og gjør det som er rett - derfor er vi til å stole på
  • Vi er en nøytral tredjepart som leverer det vi lover, med fokus på habilitet, tillit og profesjonalitet

Kompetent - Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig

  • Oppdaterte konsepter, aktiv kunnskapsdeling og strukturert arbeidsmetodikk sikrer rett kvalitet på alle våre leveranser
  • Vi har rett kompetanse til å forstå markedets behov, og bidrar til kontinuerlig forbedring og økt verdiskapning hos våre kunder

Dynamisk - Forvent endringsvilje

  • Vi er proaktive, forutseende og søker kontinuerlig forbedring i alt vi gjør
  • Vi forstår markedet kunden opererer i, og tilpasser oss kundens behov

Inkluderende - Du vil trives med samarbeidet

  • Vi vil hverandre vel, deler våre problemstillinger og lærer av våre kolleger
  • Vi er en jordnær og respektfull forretningspartner som vet at vi må lytte for å kunne levere
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.