Om Kiwa Teknologisk Institutt

I år fyller Kiwa Teknologisk Institutt 100 år. I et helt århundre har vi bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester. Gjennom tidene har vi kontinuerlig utviklet våre tjenester i takt med endringene i industrien og befestet vår posisjon som en ledende leverandør av testing, kalibrering, sertifisering og relatert opplæring. 

Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa. Med 4000 nye kollegaer i mer enn 50 land kan vi tilby deg et enda større og bredere tjenestetilbud – både nasjonalt og internasjonalt. 

En foretrukket leverandør

Vi er kjent i markedet for å ha dyktige fagfolk, et bredt og ettertraktet tjenestetilbud og leveranser med høy kvalitet. Dette gjør at vi får lov til å samarbeide med de største og mest vellykkede selskapene i Norge og bidra til deres vekst. 

Gjennom tusenvis av kundeoppdrag har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse. Fellesnevneren for tjenestene våre er at de skal gjøre din bedrift i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet.

Kiwa TI har dype røtter i norsk industri. Selskapets lange historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt (STI), som ble stiftet i 1917. STI ble privatisert i 1988. En annen viktig del av selskapets aktivitet stammer fra laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk. Kiwa TI har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har vi gjort flere oppkjøp for å befeste vår posisjon som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).

Våre tjenester kan deles inn i 4 hovedkategorier:

Våre verdier

  • Pålitelig — Stol på oss!
  • Kompetent — Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig
  • Dynamisk — Forvent endringsvilje
  • Inkluderende — Du vil trives med samarbeidet
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.