Om Kiwa Teknologisk Institutt

I år fyller Kiwa Teknologisk Institutt 100 år. I et helt århundre har vi bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester. Gjennom tidene har vi kontinuerlig utviklet våre tjenester i takt med endringene i industrien og befestet vår posisjon som en ledende leverandør av testing, kalibrering, sertifisering og relatert opplæring. 

Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa. Med 4000 nye kollegaer i mer enn 50 land kan vi tilby deg et enda større og bredere tjenestetilbud – både nasjonalt og internasjonalt. 

En foretrukket leverandør

Vi er kjent i markedet for å ha dyktige fagfolk, et bredt og ettertraktet tjenestetilbud og leveranser med høy kvalitet. Dette gjør at vi får lov til å samarbeide med de største og mest vellykkede selskapene i Norge og bidra til deres vekst. 

Gjennom tusenvis av kundeoppdrag har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse. Fellesnevneren for tjenestene våre er at de skal gjøre din bedrift i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet.

Kiwa TI har dype røtter i norsk industri. Selskapets lange historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt (STI), som ble stiftet i 1917. STI ble privatisert i 1988. En annen viktig del av selskapets aktivitet stammer fra laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk. Kiwa TI har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har vi gjort flere oppkjøp for å befeste vår posisjon som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).

Våre tjenester kan deles inn i 4 hovedkategorier:

Våre verdier

  • Pålitelig — Stol på oss!
  • Kompetent — Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig
  • Dynamisk — Forvent endringsvilje
  • Inkluderende — Du vil trives med samarbeidet
 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.