Ledelsen

Bilder-av-ledelsen2018_2
Navn Tittel E-post Telefon
Vibeke Strømme Admin.dir. vst@ti.no 474 00 525
Monica Ihle HR-direktør mih@ti.no 938 81 630 
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kgr2@ti.no 940 55 460
Laila Sande Kvalitet- og HMS-sjef lsa@ti.no 934 59 865
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon asa2@ti.no 414 53 191
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester djo@ti.no 920 56 209
Runar Meland Direktør Inspeksjon runar.meland@inspecta.no 913 14 910
Jørn Are Granerud Daglig leder, Kiwa TI Sertifisering jgr@ti.no 959 59 696
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.