HMS- og kvalitetspolitikk

Kiwa Teknologisk Institutt skal være Norges foretrukne partner innenfor teknologibasert kvalifisering av systemer, personell og utstyr.

Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, regler, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst og konkurransedyktig måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger.

Vi skal arbeide kontinuerlig med å bli bedre og å forebygge forurensning fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Produktene vi er med på å utvikle tilstrebes å ha egenskaper til å gi et miljøvennlig livsløp fra produksjon, bruksområde og videre til avhending.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.

 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.