Siste frist for REACH-registrering er 31. mai 2018

Registreringsplikten i REACH gjelder for de som produserer eller importerer (fra land utenfor EØS) 1 tonn eller mer per år av et stoff – enten det er rent stoff, det inngår i stoffblandinger eller i faste produkter (med visse forbehold). 

Ved innføringen av REACH ble det åpnet for utsatt frist for å gjennomføre full registrering dersom man pre-registrerte aktuelle stoffer innen en gitt frist, eller før man nådde ett-tonnsgrensen ved oppstart av produksjon eller import på et senere tidspunkt. For de som har pre-registrert, og som produserer eller importerer aktuelle stoff(er) i årsvolum 1-100 tonn per år, er siste frist for full registrering 31. mai i 2018.

For de som har pre-registrert og skal REACH-registrere innen fristen, haster det med å komme i gang! Vi i Kiwa TI utfører gjerne registrering for deg eller er behjelpelig med å bidra til at registreringsprosessen går bra i form av rådgivning. Ta kontakt – ikke vent lenge med dette da det kan være noen utfordringer underveis.

Finn ut hvordan Kiwa kan hjelpe deg med kjemikaliehåndtering her!

Eksterne lenker:

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.