Kiwas Kjemikaliesjekk

Er du trygg på at virksomheten din utfører kjemikaliehåndtering på en tilfredsstillende måte?
  • Håndterer og oppbevarer dere kjemikalier forsvarlig?
  • Er sikkerhetsdatabladene i stoffkartoteket deres kvalitetssikret?
  • Er kjemikaliene deres tilstrekkelig merket?
  • Er det lenge siden dere gjennomførte risikovurderinger og er rutinene deres dokumentert?

Vi ser at mange virksomheter ikke følger kravet om å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, og har for dårlige rutiner knyttet til egen kjemikaliehåndtering. Noen vet ikke hvor de skal begynne, mens andre mener at de har full kontroll uten kanskje å ha det.

Økt tilsyn fra myndighetene

Myndighetene har nå varslet at de i større grad skal ut på tilsyn. Kiwa er spesialister på kjemikaliehåndtering, og vi kan raskt vurdere om dere gjør ting på en tilfredsstillende måte.

Vi tilbyr nå en pakkeløsning som gir en meget god pekepinn på om virksomheten deres har en sikker og lovlig kjemikaliehåndtering. Dere vil få konkrete punkter å jobbe videre med, og tips til hva myndighetene ser etter.

Kiwas Kjemikaliesjekk består av:

  • Befaring hos din bedrift
  • Kontroll av sikkerhetsdatablad, etikett, verneutstyr, førstehjelpsutstyr, lagring og avhending for 10 kjemikalier
  • Skriftlige rutiner for innkjøp og mottak av kjemikalier
  • Veiledning rundt risikovurdering
  • Oversikt over de viktigste kravene som gjelder

I etterkant beskriver vi funn og mangler som ble oppdaget på befaring, og vi gir dere tips og triks til hvordan dere etterlever regelverket. Kiwas Kjemikaliesjekk er et utmerket verktøy for å forbedre arbeidet og rutinene i virksomheten, og gull verdt å vise til ved tilsyn fra myndighetene.
Få kontroll og oversikt før myndighetene kommer på tilsyn – Kiwa hjelper deg!

Kontakt Camilla Ormset Castro, (+47) 406 93 388 for å få en pakkepris på Kiwas Kjemikaliesjekk.

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.