Utdanning av NDT-operatører

NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, består av flere ulike testmetoder. For å kunne jobbe med NDT og utføre testingen på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden(e) du skal bruke. Våre kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-Operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest innen valgt(e) metode(r).

Hva er NDT og en NDT-operatør?

Ved bruk av NDT-testmetoder unngår vi å redusere funksjonsevne og fysiske egenskaper til utstyr og/eller komponentene vi undersøker. Metodene brukes for å påvise feil og mangler i mange forskjellige material typer.
Som NDT-operatør er det din jobb å sikre at produktene tilfredsstiller gitte krav til kvalitet. NDT-tester utføres enten der produktet blir produsert, lagret eller er i bruk.

NDT er en kostnadseffektiv måte for din bedrift å forsikre seg at avtalte kvalitetskrav innfris. Jo tidligere i fabrikasjonsfasen eventuelle feil og mangler oppdages, jo mindre konsekvenser. Ute i drift brukes NDT for å unngå havari, miljøforurensning og farlige situasjoner. Som NDT-operatør kan du gi raske prøvesvar/inspeksjonsresultat og effektivt forhindre dette.

Bruk av NDT- testmetoder, ofte i kombinasjon med hverandre, er vanlig innen alt som har med sveising og støpning å gjøre, samt ved bruk/drift av utstyr innen mange andre områder.

Hvem passer utdanningen for?

NDT-skolen passer for de fleste. Utdanningen er populær blant sveisere som vil utvide karrieren sin, men vi har også mange som omskolerer seg fra helt andre yrker. Her kan du få et nytt spennende yrke i løpet av forholdsvis kort tid.

Hvor kan jeg jobbe etterpå?

Det er ikke bare olje og gassindustrien som trenger NDT operatører. Støperier, bygg og anlegg, broer, energiindustrien, skipsindustrien, mekaniske verksteder med mer, har også krav om NDT.
I tillegg skal det ofte også skal utføres jevnlig NDT på mange av produktene dine så lenge de er i bruk.

Utdanning som NDT-operatør

Utdanning som NDT-operatør
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!