Sveiseskolen

Sveiseskolen er utarbeidet i samarbeid med NAV og er et godkjent AMO-kursopplegg. Sveisekompetanse er sterkt etterspurt innen mekanisk industri, samt innen olje- og gasssektoren.

Hvorfor Sveiseskolen?

  • Kom raskt i gang med utdannelsen
  • Ingen forkunnskap nødvendig
  • Svært gode muligheter for praksisplass og fast arbeid
  • Gode muligheter for videre karriere og spesialisering
  • Tett oppfølging og høy ståprosent
  • AMO-godkjent utdannelse
  • Ingen aldersbegrensninger

Skolen er beregnet på nybegynnere eller deg som søker en helt ny karriere.
Du trenger ingen faglig bakgrunn, men du må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.

Ta kontakt med din saksbehandler som hjelper deg med å søke om opptak.

Kom raskt i gang

Utdanningen er modulbasert. Det gjør at du enkelt kan bygge på erfaringer og kompetanse fra tidligere kurs. Skolen har kontinuerlig inntak så du kan komme raskt i gang med utdannelsen.

Opplæringen foregår i våre verksteder på Forus i Stavanger. Lokalene er svært godt utrustet. Du får bred opplæring i maskinbruk og betydelig praktisk sveiseerfaring i løpet av utdanningen.
Du får tett oppfølging av våre kurslederne underveis, noe som gjenspeiles i svært høy ståprosent på kursene.

Hvor kan jeg jobbe?

Etter endt utdanning kan du jobbe som
sveiser eller platearbeider innen bl.a.:

  • Mekanisk industri (produksjon av skip, biler osv.)
  • Olje- og gassindustrien

Etter endt utdanning kan du jobbe som platearbeider eller sveiser.

Praksisplass

Utdanningen er spisset mot olje- og gassindustrien, samt mekanisk industri. Praksisplassen er en unik måte å tilegne seg gode referanser fra anerkjente bedrifter. Vi jobber hardt for å få flest mulig ut i arbeidspraksis. 

Videre muligheter

Skolen gir deg en svært god plattform for videreutdanning og spesialisering. Det er vanlig at kursdeltakere går videre til å ta fagbrev, eller utdanner seg som sveiseinspektør, sveisekoordinator eller NDT-operatør, etter de har opparbeidet seg nødvendig praktisk erfaring ute i arbeid.

Sveiseskolen

Sveiseskolen
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.