Sveiseinspektørutdanning

Vi er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør iht. standard NS 477, Internasjonal sveiseinspektør (IWI) og sveisekoordinator (IWS). Du får dokumentert din kompetanse innen fagområdene, og kan kombinere tre utdannelser i ett.

Hvem passer utdanningen for?

Vårt kursprogram er inndelt i tre moduler, med til sammen fem ukers opplæring. Hvilke kursmoduler du må ta er avhengig av din tidligere utdanning og erfaring (se "Opptakskrav"). 

Kursprogrammet kan også kombineres med internasjonal sveisekoordinator, IWS.

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477, mens International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av både internasjonal sveisekoordinator (IWE/IWT/IWS) og internasjonal sveiseinspektør (IWI-S). Vårt utdanningsløp kombinerer både de norske og internasjonale kravene, og gir deg mulighet til å oppgradere deg til europeisk/internasjonal sveiseinspektør parallelt med din norske sveiseinspektør-utdannelse. 

Sveiseinspektør NS 477

Sveiseinspektør NS 477

Kursadministrasjon:
Tlf: (+47) 982 90 229

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.