Sveiseinspektørutdanning

Vi er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør iht. standard NS 477 og Internasjonal sveiseinspektør (IWI). Du får dokumentert din kompetanse innen fagområdene, og kan kombinere to utdannelser i ett.

Hvem passer utdanningen for?

Vårt kursprogram er inndelt i tre moduler, med til sammen fem ukers opplæring. Hvilke kursmoduler du må ta er avhengig av din tidligere utdanning og erfaring (se "Opptakskrav").

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477, mens International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av internasjonal sveiseinspektør (IWI-S). Vårt utdanningsløp kombinerer både de norske og internasjonale kravene, og gir deg mulighet til å oppgradere deg til europeisk/internasjonal sveiseinspektør parallelt med din norske sveiseinspektør-utdannelse. 

Sveiseinspektør NS 477

Sveiseinspektør NS 477

Kursadministrasjon:
Tlf: (+47) 982 90 229

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.