Miljølederskolen

Er din bedrift sertifisert iht. ISO 14001 eller har planer om å implementere standarden? Vi har kursene for deg som skal bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2015.

Miljøstyring aktualiseres inn i både offentlig og privat sektor, og krav om miljøstyringssystemer blir mer og mer fremtredende for å opprettholde konkurranseevnen i forhold til andre bransjeaktører. Dette krever at du som miljøansvarlig aktivt videreutvikler deg, både miljøfaglig og ledelsesrelatert for å møte både interne og eksterne krav til miljøledelse.

Derfor har Kiwa Teknologisk Institutt utviklet Miljølederskolen, som fører fram til en personlig sertifisering som miljøleder for deg som ønsker det. Sertifiseringsorganet QMCe er ansvarlig for eksamen og påfølgende sertifisering. Sertifiseringen er godkjent av Norsk Akkreditering.

Flere valgmuligheter

Skolen er inndelt i moduler, hvor hver modul går over to + to dager. Etter å ha gjennomført de tre obligatoriske modulene kan du ta en eller to valgfrie moduler og skreddersy din egen kompetanse.

Modulene kan også tas som enkeltstående kurs.

Målsetting

Gjennom Miljølederskolen får du dokumentert din kompetanse. Vi har fokus på «hands-on»-prinsipper og overføring av gode verktøy, eksempler og teknikker for etablering og drifting av et miljøstyringssystem slik at du, etter fullført skole, har en god helhetsforståelse for miljøledelse.

Høy grad av egenaktivitet

Vi blander teori, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser for å gi deg best mulig læringseffekt. I flere av modulene bruker vi også opplæringsfilmer innen ulik tematikk for å visualisere stoffet. Ved å trene gjennom praktiske øvelser øker sjansen for at modulen gir deg direkte tilbakeføringsverdi til eget virke, og gjør arbeidshverdagen din lettere og bedre.

Hvem går på skolen hos oss?

Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med miljørelatert arbeid innen privat eller offentlig sektor. Utdanningen passer også godt for deg som jobber i en organisasjon, sektor eller departement der miljøfokuset er en del av den daglige agenda, og hvor man planlegger implementering av et miljøstyringssystem.

Basert på det utdanningsløpet du velger får du tittel som enten Miljøkoordinator eller Miljøleder. I tillegg danner skolen, avhengig av modulene du velger, grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager.

Opptakskrav

Ingen formelle opptakskrav. For EOQ-sertifisering gjelder egne krav.

Miljølederskolen

Miljølederskolen

Alle modulene i Miljølederskolen kan også tas som enkeltstående kurs.

 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Ny rammeavtale med Statoil

Kiwa TI har inngått en langvarig rammeavtale med Statoil om kalibrering av selskapets måleutstyr. Avtalen danner et godt fundament for videre vekst av våre tjenester i Ågotnes

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.