Velkommen til Leanskolen

Lean handler om å skape effektive arbeids-  og informasjonsprosesser ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden og fjerne det som ikke gjør det. Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringspresisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Du får tittelen Lean Manager ved å gjennomføre 3 moduler:

  • Gult belte
  • Grønt belte
  • Sort belte

Leanskolens oppbygning og sluttkompetanse.

Kursmodell

Hver modul avsluttes med en kompetansetest.

Hvem går på skolen hos oss?

Til oss kommer folk med ulik erfaring og teoretisk skolering. Noen ønsker å lære mer om Lean, andre ønsker å formalisere sin realkompetanse. Dette er tatt hensyn til i den pedagogiske tilnærmingen og det er derfor ingen formelle opptakskrav til skolen, men det forutsettes praktisk erfaring fra næringslivet.

  • Gult belte forutsetter ikke teoretiske forkunnskaper
  • Grønt belte kurs forutsetter kunnskap på Gult belte-nivå
  • Sort belte kurs forutsetter forkunnskap på Grønt belte-nivå

Dersom det er ønskelig, kan kursene holdes bedriftsinternt, og da med mulighet for tilpasninger til egen virksomhet. Ta kontakt for nærmere informasjon med Viggo Johannessen, viggo.johannessen@ti.no eller mob: 922 28 840

Hva får du igjen for deltakelse på vår skole?

Leanskolen gir deg innsikt i hvordan lede, utvikle, forbedre og optimalisere arbeidsprosesser.

Som Lean Manager får du en god helhetsforståelse for organisering og samhandling og tilgang til en rekke nyttige metoder og verktøy.
Leanskolen er en praktisk Lean-opplæring med en sterk teoretisk forankring. Du danner nettverk med de andre kursdeltakerne fra ulike bransjer, og gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og gruppearbeid vil du lære mer og raskere enn en å kun lese lærebøker.
I mellomperiodene får du anledning til å løse oppgaver forankret i egen hverdag, diskutere dem og få innspill fra de andre kursdeltagerne og kursholdere.

Din nye kompetanse kan du bruke direkte i egen virksomhet, med praktisk forbedringsarbeid og derved oppnå gode resultater.

 

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.