KMO1 Grunnkurs kvalitetsledelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Reviderte standarder innen kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) er bygget opp rundt ny felles struktur. Kurset inneholder derfor også noe innføring i miljøledelse og hva som er spesielt for ISO 14001.

Kurset inngår i Kvalitetslederskolen

Alle som jobber med bedriftens styringssystem innen kvalitet ISO 9001, og/eller miljø ISO 14001 kan ha nytte av dette kurset

Våre kursledere har erfaring fra oppbygging av styringssystemer innen ulike bedrifter og ulike bransjer. Gjennom kurset vil du blir tryggere på hva kvalitets- og miljøledelse innebærer.

Kurset er første skritt på veien i både Kvalitetslederskolen og  Miljølederskolen, og gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid samt en hjemmeoppgave. 

«

Nyttig og lærerikt kurs med svært engasjert og dyktig foredragsholder. Anbefales alle som skal jobbe med miljøarbeid.

»

– Sølvi Hatledal, Hms/kvalitetsleder Hydra pipe as

«

Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre. Godt kvalifiserte og engasjerte kursledere fikk med seg kursdeltakerne. Det var god fordeling mellom teori, gruppearbeid samt diskusjoner blant deltakerne. 

»

– Anita Øyen Halås, Regnskap- og kvalitetsansvarlig Elmo Teknikk AS

Hvem passer grunnkurs i kvalitetsledelse for?

 • Alle som jobber med, eller er ansvarlig for, administrasjon og ledelse av bedriftens styringssystem
 • Personer som vurderer en karriere som kvalitets- eller miljøleder
 • Alle som har interesse for kvalitetsstyring/kvalitetsledelse
 • Alle som har tenkt å gå Kvalitetslederskolen eller Miljølederskolen
 • Personer med lederansvar

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hva som ligger i de reviderte standardene ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) og hva det betyr i praksis
 • Du lærer om den nye strukturen for reviderte ISO standarder
 • Du får grunnleggende forståelse for hvordan styringssystemer kan bygges opp i en bedrift
 • Du får kunnskap om kravene til bedriftens styringssystem mht. ISO sertifisering

Hva får du igjen for kurset?

 • Økt forståelse for kvalitetsstyringssystemer
 • Bli tryggere i din rolle som kvalitets- og/eller miljøleder
 • Bli i stand til å lede arbeid med styringssystem innen kvalitet og miljø
 • Bli i stand til å hjelpe egen bedrift i gang med arbeidet mot en ISO sertifisering

Hvorfor velge oss?

 • Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging av styringssystemer i ulike bedrifter og bransjer
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante bedrifts-caser, samt kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs

Standarder og litteratur til dette kurset

For innføring i emnet kvalitet anbefaler vi gjerne boken "Kvalitetssikring - et ledd i verdiskapningen" av Peder Å. Pedersen.
(ISBN 978-82-562-7151-1) Du finner den på http://www.akademika.no

Standarder du må ha med på kurset:
Enten:
ISO 9000:2015  Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
ISO 9001:2015  Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
Eller: 
ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning

Standarder som anbefales å ha med:

ISO 19011:2011       Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
ISO/TR 10013:2001 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring

Skal du gå flere kurs anbefales samleheftet  Ledelsessystemer for kvalitet for NS-EN ISO-9000-familien. Alle standarder kjøpes i nettbutikken til  Standard Online AS eller  salg@standard.no tlf: 67 83 87 00

 • Trondheim 24.10.2017 - 25.10.2017 08.11.2017 - 09.11.2017

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  2 + 2

  Pris:
  15.490,00

  Meld meg på
 • Oslo 27.11.2017 - 28.11.2017 12.12.2017 - 13.12.2017

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2 + 2

  Pris:
  15.490,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Ny rammeavtale med Statoil

Kiwa TI har inngått en langvarig rammeavtale med Statoil om kalibrering av selskapets måleutstyr. Avtalen danner et godt fundament for videre vekst av våre tjenester i Ågotnes

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.