Hvorfor velge HMS Verneingeniørskolen

Alle som jobber med systematisk HMS-arbeid erfarer at det gir en gevinst i form av god HMS-kultur og risikostyring, lavt sykefravær og lojale medarbeidere. Summen av dette fører til godt omdømme, økt konkurransekraft og lønnsomhet. HMS Verneingeniørskolen gir deg kunnskaper og kompetanse som du kan bruke i HMS-arbeidet i alle typer av virksomheter.

På HMS Verneingeniørskolen vil du bli kjent med erfarne og flinke HMS-folk fra mange bransjer og virksomheter.  Dette gir deg en god mulighet til å bygge nettverk som du kan få nytte av i ditt arbeid med HMS.

Erfarne og dyktige forelesere med en praktisk tilnærming til faget gir deg verktøy og virkemidler du kan bruke i ditt arbeid.

Les hva tidligere deltakere sier om HMS Verneingeniørskolen her.

Hva lærer du?

  • Hvordan utvikle en god HMS-kultur
  • Hvordan du kan bistå virksomheter i det systematiske HMS-arbeidet
  • Få kunnskaper om HMS-regelverk og hvordan håndtere endringer i lovkrav
  • Du kan få dybde kunnskap om sentrale HMS-faglige temaer for eksempel støy, kjemisk helsefare, belysning og ergonomi.

Hva får du igjen for å delta på kurs på HMS Verneingeniørskolen?

  • Bli trygg i din HMS-hverdag
  • Du får kompetanse til å implementere og videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet
  • Blir i stand til å hjelpe virksomheter til å forbedre sine HMS-prestasjoner
  • Få formell kompetanse innen HMS

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.