HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære videreutdanningstilbud innen HMS. 

På HMS Verneingeniørskolen vil du treffe og bli kjent med erfarne og dyktige folk fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Og du får mulighet til å knytte kontakter som du kan dra nytte av i ditt arbeid.

HMS Verneingeniørskolen - Infografikk

Hvem passer skolen for?

  • For deg som jobber med HMS som koordinator, rådgiver eller leder. Også for ledere med personalansvar og HR-rådgivere kan flere av våre moduler være nyttig
  • For deg som jobber i bedriftshelsetjeneste eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private virksomheter
  • For deg som er yrkeshygieniker eller ergoterapeut
  • For deg som er HMS-faglig ansvarlig

Velg utdanningsnivået som passer deg

Skreddersy din videreutdanning innen HMS. HMS Verneingeniørskolen byr på 3 valgmuligheter. 

HMS Koordinator - grafikk

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å koordinere HMS-arbeidet i bedrifter.

Les mer om HMS-koordinator her

HMS Leder - grafikk

En HMS-leder fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å lede dette arbeidet.En HMS-leder skal også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til internasjonale standarder.

Les mer om HMS-leder her

HMS Verneingeniør - grafikk

En HMS Verneingeniør skal kunne jobbe med HMS på strategisk og operativt nivå i alle bransjer, både i private og offentlige virksomheter, samt i virksomheter som leverer HMS-tjenester. Du besitter bredde- og dybdekunnskap.

Les mer om HMS Verneingeniør her

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.