Internrevisjon – 2 dager

Kurset passer for deg som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjon. Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike styringssystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, OHSAS 18001 - arbeidsmiljø og HMS-internkontroll.

«Et godt gjennomført kurs med en god kursleder som virkelig kan faget. Jeg har fått mye nyttig lærdom som vil gjøre det lettere å gjennomføre gode internrevisjoner på min arbeidsplass.»

– Stein Ivar Skogvoll, prosesstekniker, RPC Promens

Våre kursledere er erfarne revisorer med erfaring fra både interne og eksterne revisjoner. Ved å delta på kurset vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Du lærer hvordan du skal planlegge, forberede og gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjonen.  

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Gruppearbeidet gir deg mulighet til å trene på gjennomføring av revisjonsaktiviteter i en casebedrift.  Våre erfarne kursledere gir veiledning og tilbakemelding underveis. 

Hvem passer kurs i internrevisjon for?

 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjoner
 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre andrepartsrevisjoner – f.eks. revisjon av leverandører
 • Personer som vurderer en karriere innen revisjon
 • Personer med HMS- eller kvalitetsansvar
 • Ledere 
 • Personer som har noe kjennskap til revisjoner 

Hva lærer du?

 • Prinsipper for styringssystemer
 • Prinsipper for revisjon
 • Revisjonsprosessen: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og rapportering.
 • Hvordan planlegge revisjonen: revisjonsprogram, roller, ansvar og oppgaver
 • Hvordan gjennomføre, rapportere og følge opp
 • Krav til revisor
 • Etiske retningslinjer og fortrolighet

Hva får du igjen for kurset?

 • Bli tryggere i din rolle som revisor
 • Bli i stand til å gjennomføre effektive revisjoner for å sikre samsvar med relevante standarder og myndighetskrav
 • Bli i stand til å vurdere og formulere revisjonsfunn
 • Stille bedre forberedt til tredjepartsrevisjoner fra sertifiseringsorgan

Hvorfor velge oss?

 • Bli undervist av erfarne revisorer med lang erfaring fra intern revisjoner samt leverandør- og tredjepartsrevisjoner
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale revisjonsaktiviteter og utveksle erfaringer med andre
 • Du får tilgang til hjelpemidler og maler du kan bruke i egen bedrift

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike styringssystemer:

 • ISO 9001 - ledelsessystem for kvalitet
 • ISO 14001 – ledelsessystem miljø
 • OHSAS 18001 – ledelsessystem arbeidsmiljø
 • HMS -internkontroll

Våre andre revisjonskurs

 • Oslo 04.12.2017 - 05.12.2017

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.200,00

  Meld meg på
 • Oslo 18.01.2018 - 19.01.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Stavanger 25.01.2018 - 26.01.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 26.02.2018 - 27.02.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Stavanger 06.03.2018 - 07.03.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Trondheim 10.04.2018 - 11.04.2018

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 22.05.2018 - 23.05.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Bergen 31.05.2018 - 01.06.2018

  Sted:
  Bergen, 5000 Bergen

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 13.08.2018 - 14.08.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Stavanger 15.08.2018 - 16.08.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 17.09.2018 - 18.09.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 29.10.2018 - 30.10.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Trondheim 13.11.2018 - 14.11.2018

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Bergen 22.11.2018 - 23.11.2018

  Sted:
  Bergen, 5000 Bergen

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på
 • Oslo 03.12.2018 - 04.12.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  9.500,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!