Kurs i materialteknologi og inspeksjon

Populære kurs:

Bli Driftsinspektør iht. NS 415

Lær hvordan du skal kontrollere for både utvendig og innvendig nedbrytning på alle typer utstyr.

Les mer

Grunnkurs i materialsertifikater

Er du materialkoordinatorer, innkjøper eller ikke-teknisk personell og syns det er vanskelig å lese materialsertifikater?

Les mer
  • En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse.
   Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. Gjennom dette kurset får du solid kunnskap og kompetanse.

   Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1
  • En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse. Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. Gjennom dette kurset får du solid kunnskap og kompetanse.

   Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2
  • En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. Forståelse for samspillet mellom de forskjellige fagområdene er svært viktig, og kan være den avgjørende forskjellen mellom en vellykket prosess og en katastrofal hendelse.

   Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3
  • Korrosjon er et enormt problem blant annet i offshoreindustrien og bygg- og anleggsbransjen. Korrosjonskader medfører årlig store økonomiske tap, i tillegg kommer skader på mennesker og materiell som er indirekte følger av korrosjonsulykker. Store pengesummer brukes til inspeksjoner og utbedringer.

   Grunnkurs i korrosjon
  • Kiwa Teknologisk Institutt er en ledende leverandør av FROSIO-kurs. Vi tilbyr både opplæring av FROSIO inspektører innen overflatebehandling og isolering. Kursene holdes i en rekke land i verden. Her finner du en oversikt over kursene vi holder i Norge. Se vår engelske nettside for kurs i utlandet.

   Gå til FROSIO
  • Er du materialkoordinatorer, innkjøper eller ikke-teknisk personell og syns det er vanskelig å lese materialsertifikater?
   Når du skal påse at kjøpt materiale er i henhold til bestilling, må spesifikasjonene oppgitt i materialsertifikatet sammenlignes med dine materialkrav. For mange kan det å lese og forstå materialsertifikatet være utfordrende, ettersom sertifikatene kan være på mange forskjellig språk og ulikt format.

   Grunnkurs i materialsertifikater
  • Jobber du innen bygg og anleggsbransjen og forholder deg til NS-EN 1090-1, PED og/eller Maskindirektivet? Uavhengig om du jobber med lastbærende konstruksjoner (stål- og aluminiumskomponenter) eller trykkpåkjent utstyr, er det en rekke strenge krav i Eurokodene som må innfris. Er du sikker på hvordan du unngår feilberegninger og innfrir myndighetenes strenge krav? SolidWorks er verdens mest populære CAD-programvare, og brukerne er alt fra enkeltpersoner til store selskaper. Dette er et todelt modulkurs i beregninger og bruk av SolidWorks Simulation og hvordan du gjør dette opp mot Eurokodene.

   Grunnkurs i beregninger og bruk av Eurokode 3
  • En god forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.

   Forkurs til FROSIO (Introduksjonskurs Overflatebehandling)
  • Det er omfattende å skrive anbudsgrunnlag og uklarheter i anbudsgrunnlaget kan medføre betydelige merkostnader i form av tilleggsarbeider og forsinkelser. Med henvisningen til tidligere praksis, sier Høyesterett at byggherren har risikoen ved uklarheter i konkurransegrunnlaget, men sender også signaler til entreprenøren om at det ikke skal være lett å få medhold i krav man først «finner frem til» på et sent stadium eller i forbindelse med sluttoppgjøret.

   Grunnkurs i spesifisering av sveiseutførelse (utarbeidelse av anbudsgrunnlag)
  • Gratis fagseminar om gass- og brannsikkerhet og kjemikaliehåndtering i bygg 

   Kiwa Byggdagen
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.