Lean Gult belte

På Lean grunnkurs lærer du hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi og måte å tenke drift på.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Kurset inngår i Leanskolen.

Hvem passer Gult belte - Lean Grunnkurs for?

 • Alle som ønsker å lære mer om tankegangen bak Lean og se hvilke muligheter dette gir
 • Alle som opplever «plunder og heft» i sin hverdag ved at «noe» ikke fungerer som forventet
 • Alle som ønsker et nytt perspektiv på hvordan man kan kartlegge eget arbeidssett for å finne forbedringsmuligheter
 • Alle som ønsker å jobbe systematisk med å forbedre og utvikle sin hverdag
 • Ledere på alle nivåer
 • Du som ønsker å fordype deg i Lean og som ønsker å gå videre til grønt belte

«

Det har vært et lærerikt kurs med koselig instruktør, stoffet er gjenkjennbart ift. tidligere erfaringer med lean, men også noe nytt å lære.
Man får lyst til å gå videre å ta grønt belte kurset.

»

– Tommy Furuknap, Kvalitetsingeniør, Hapro

 Hva lærer du?

 • De 5 trinnene for utvikling av en Lean prosess
  - kundeverdi
  - analyse av egne prosesser
  - fjerne sløsing og skape flyt
  - skape Pull
  - etablere kontinuerlig forbedring
 • Praktisk erfaring med Lean gjennom spill
 • Kjenne til metoder som omhandles i Lean
 • Hvordan du kan skape en kultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen i egen bedrift ved å arbeide med «ledelse», «adferd og kultur»
 • Få innsikt i hva som skal til for å lykkes med Lean
  - suksesskriterier og fallgruver

Hva får du igjen for kurset?

 • Du får et overordnet blikk for hvorfor Lean er en god driftsstrategi
 • Du kan bidra i en Lean organisasjon og benytte tankesettet i forbedringsarbeidet
 • Du får den grunnleggende forståelsen og innsikten for å kunne dypdykke i ulike Lean temaer og forstå når og hvorfor disse er hensiktsmessige
 • Kunnskap som kvalifiserer til å ta Grønt belte kurs

 Hvorfor velge oss?

 • Bli kurset av dyktige kursholdere med lang erfaring fra kurs og rådgivning innen Lean
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får kunnskap som du kan implementere i egen bedrift straks etter fullført kurs

Kurset går over 2 dager og avsluttes med en kompetansetest.

Bedriftsinternt kurs?

Dersom det er ønskelig, kan kurset holdes bedriftsinternt, og da med mulighet for tilpasninger til egen virksomhet. Ta kontakt for nærmere informasjon med Viggo Johannessen,  viggo.johannessen@ti.no eller mob: 922 28 840.

 • Oslo 17.10.2018 - 18.10.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på
 • Oslo 17.12.2018 - 18.12.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på
 • Oslo 10.01.2019 - 11.01.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på
 • Oslo 07.02.2019 - 08.02.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på
 • Oslo 05.06.2019 - 06.06.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på
 • Oslo 27.08.2019 - 28.08.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2

  Pris:
  8.450,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.