Nye ISO standarder 2015 - endring i praksis

Nye ISO-standarder for kvalitets- og miljøledelse ble lansert høsten 2015. I dette kurset lærer du hva endringene betyr for deg som allerede har et ledelsessystem iht. ISO 9001 eller ISO 14001. Det passer også for deg som skal sertifisere bedriften for første gang eller skal fornye EOQ-sertifikatet ditt.

Hvem bør delta på kurset

Dette sier våre kunder

"Sjelden jeg reiser hjem med så mye lærdom etter en dag."

Bjørn Halvorsen, Promens AS

 • Alle som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer iht. ISO 9001 og miljøledelsessystemer iht. ISO 14001, og som vil finne ut hvordan 2015-versjonene skiller seg fra gjeldende versjoner
 • Bedrifter som planlegger sertifisering iht. ISO 9001 eller ISO 14001
 • Bedrifter som allerede er sertifisert iht. ISO 9001:2008 eller ISO 14001:2004
 • Personer som skal fornye personlige sertifikater utstedt av Norsk Sertifisering as 

Lær hva endringene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 betyr for din bedrift

Etter gjennomført kurs skal du:

 • Kjenne til High Level Structure (HLS), den nye oppbyggingen av ISO-standarder for ledelsessystemer 
 • Ha kunnskap om kravene i ny ISO 9001:2015
 • Ha kunnskap om kravene i ny ISO 14001:2015
 • Forstå hva endrede krav vil bety for ledelsessystemet i egen organisasjon
 • Forstå hvordan du skal møte tydeligere krav til risikoledelse, sikkerhet og beredskap

Bli ekspert på 2015-versjonene i egen bedrift

Etter fullført kurs kan du ta en aktiv rolle i å planlegge og gjennomføre overgangen til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 i egen bedrift. Bruk kunnskap fra kurset til å identifisere forbedringsbehov i eget ledelsessystem og informere andre nøkkelpersoner om kravene i de nye standardene.

Standarder

Ta gjerne med følgende standarder til kurset (ikke obligatorisk):

 • NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
 • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

Standardene bestilles på www.standard.no

Bedriftsintern opplæring

Dette kurset kan tilpasses dine behov og avholdes i bedriftens egne lokaler.  Kontakt oss for mer informasjon om bedriftsintern opplæring.

 • Oslo 12.02.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Stavanger 13.03.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Oslo 02.05.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Stavanger 05.06.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Oslo 18.06.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Bergen 04.09.2018

  Sted:
  Bergen, 5000 Bergen

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Stavanger 20.09.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Oslo 15.10.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Trondheim 25.10.2018

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Oslo 12.11.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på
 • Oslo 17.12.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  5.100,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.