V170 Sikkerhet og beredskap

Kurset skal gjøre deg i stand til å kunne bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak og bruke resultatet av risikoanalysen for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern.

Mål for kurset:

Du skal etter kurset:

 •   ha forståelse for risikoanalyse som verktøy i risikostyring
 •   kjenne myndighetskrav til bruk av risikoanalyser
 •   kunne lede gjennomføringen av en grovanalyse
 •   kunne lede gjennomføringen av en sikker jobb analyse (SJA)
 •   ha kjennskap til metoder for kvantitative og kvalitative risikoanalyser
 •   kunne planlegge bedriftsintern beredskap med grunnlag i risikoanalysen
 •   kunne planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 •   være kjent med lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid

Se utfyllende informasjon om kunnskaps- og ferdighetsmål.

Gjennomføring:

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og gruppearbeid med veiledning.

Pensum

Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hver modul. Pensumlisten kan du laste ned her. Vær oppmerksom på at pensumlisten kan endres fra gang til gang. Den oppdaterte pensumlisten er tilgjengelig fire uker før kurset starter. Du vil også få tilsendt pensumlisten på e-post fire uker før kursstart.

Forkunnskaper

Det kreves at du har gjennomgått Grunnopplæring i arbeidsmiljø eller har tilsvarende kompetanse i løpet av de fem siste årene. Utdanning/praksis må kunne dokumenteres.

 • Oslo 18.04.2016 - 22.04.2016

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  5

  Pris:
  14.490,00

  Meld meg på
 • Oslo 24.04.2017 - 28.04.2017

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  5

  Pris:
  14.490,00

  Meld meg på
 • Oslo 16.04.2018 - 20.04.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  5

  Pris:
  14.490,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Toppkarakter på HMS Verneingeniørskolen

Vi ønsker å gratulere Louis Eric Torbjørn Voisin med fremragende arbeid og toppkarakter på sin prosjektoppgave i HMS Verneingeniør skolen! Vi er stolte og glade over hans prestasjoner.

Gassmålinger og entringstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entringstillatelser for arbeid i tanker, rom og rørledninger som har inneholdt brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Teknologisk Institutt blir en del av Kiwa

-Dette er meget positivt for Teknologisk Institutt, våre kunder og alle våre dyktige ansatte, sier adm. direktør Vibeke Strømme i Teknologisk Institutt.