V170 Sikkerhet og beredskap

Bli i stand til å bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak, gjennomføring av granskinger av uønskede hendelser samt identifisering av de tiltakene som gir de mest kosteffektive forbedringene. Du skal kunne bruke resultatet av risikovurderinger for dimensjonering av virksomhetens beredskap og industrivern.

Mål for kurset:

Du skal etter kurset:

 • ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring
 • kjenne til myndighetskrav når det gjelder risikovurderinger
 • kunne planlegge, lede og gjennomføre grovanalyse og sikker jobb analyse (SJA)
 • ha kjennskap til andre metoder for kvantitative og kvalitative risikoanalyser
 • kunne planlegge bedriftsintern beredskap med grunnlag i risikovurderinger
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 • være kjent med lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid
 • kunne gjennomføre granskinger av uønskede hendelser og gi råd om forbedringstiltak

Se utfyllende informasjon om kunnskaps- og ferdighetsmål.

Gjennomføring:

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og gruppearbeid med veiledning.

Pensum

Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hver modul. Pensumlisten kan du laste ned her. Vær oppmerksom på at pensumlisten kan endres fra gang til gang. Den oppdaterte pensumlisten er tilgjengelig fire uker før kurset starter. Du vil også få tilsendt pensumlisten på e-post fire uker før kursstart.

Forkunnskaper

Det kreves at du har gjennomgått Grunnopplæring i arbeidsmiljø eller har tilsvarende kompetanse i løpet av de fem siste årene. Utdanning/praksis må kunne dokumenteres.
Dersom du ikke har gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø og ønsker å begynne på HMS Verneingeniørskolen så ta kontakt med  oss.
Vi vil vurdere om din kompetanse og erfaring dekker krav til forkunnskaper.

Vi har også et tilbud om et 2 dagers innføringskurs i arbeidsmiljøarbeid som vil ivareta kravet til forkunnskaper.  Les mer eller meld deg på kurset her.

 • Oslo 16.04.2018 - 20.04.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  5

  Pris:
  15.990,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.