Introduksjonskurs til ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljøledelse - 1 dags kurs.

Dette er kurset for deg som ønsker å forstå den nye standarden.
Den nye standarden er planlagt publisert i løpet av våren 2018.
Utkast til ISO 45001 ble publisert første halvår 2017. Standarden erstatter OHSAS 18001 og blir verdens første internasjonale standard for krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Våre undersøkelser viser:

 • 6 av 10 bedrifter sier at ISO 45001 vil være nyttig for dem å bruke.
 • 6 av 10 bedrifter ønsker å bli sertifisert.
 • 5 av 10 sier at bedriften vil kreve at leverandører etterlever kravene i ISO 45001.

Dette betyr at din bedrift bør kjenne standarden og være forberedt på å etterleve denne.

Vi ønsker at våre kunder skal kunne høste fordelene av å være godt forberedt når den nye standarden lanseres. Vi anbefaler derfor dette kurset både til bedrifter som allerede er sertifisert iht. OHSAS 18001 og bedrifter som ønsker å få et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere å bruke den nye standarden og eventuelt blir sertifisert.

ISO 45001 er bygget opp på tilsvarende måte som ISO 9001 og ISO 14001. Standarden er derfor også høyaktuell for bedrifter som ønsker å få mer ut av eksisterende ledelsessystem.

«

Kurset var veldig KONKRET, "hands-on" og bra. 

»

– Arne Roald, Aksjonslæring AS

Hvem bør delta på kurset

 • Du som har ansvar for ledelsessystemet i virksomheter som er sertifisert iht. OHSAS 18001, ISO 9001 eller ISO 14001
 • Du som har en HMS-funksjon i virksomheter og ser behovet for å oppgradere HMS-Internkontrollsystemet
 • Du som gjennomfører internrevisjoner av ledelsessystemer for HMS og arbeidsmiljø
 • Alle som ønsker mer kunnskap om ISO 45001, den nye standarden for krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø

Du vil ha nytte av dette kurset uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Få en forståelse for hvordan ISO 45001 kan forbedre din bedrift

Dette lærer du:

 • Hensikten med ISO 45001 og kravene i standarden
 • Hvordan kravene i ISO 45001 skiller seg fra krav i OHSAS 18001 og HMS-Internkontrollforskriften
 • Oppbygging av ISO 45001, og hvordan standarden henger sammen med andre kjente ISO-standarder, blant annet ISO 9001
 • Viktige prinsipper for systematisk arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og varig endring
 • Få verdifull kunnskap om hva som kreves for å bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Vær forberedt på eventuelle krav om sertifisering fra kunder
 • Bli oppdatert på hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Kunne vurdere nytten av å ta i bruk ISO 45001 for forbedre eget arbeidsmiljøarbeid
 • Bli i stand til å ta stilling til om bedriftens eksisterende ledelsessystem og/eller systematiske HMS-arbeid bør oppgraderes

Hva får du igjen for kurset?

 • Få verdifull kunnskap om hva som kreves for å bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Vær forberedt på eventuelle krav om sertifisering fra kunder
 • Bli oppdatert på hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Kunne vurdere nytten av å ta i bruk ISO 45001 for forbedre eget arbeidsmiljøarbeid
 • Bli i stand til å ta stilling til om bedriftens eksisterende ledelsessystem og/eller systematiske HMS-arbeid bør oppgraderes

Mer enn bare standard – Derfor skal du velge oss!

Våre kursledere har lederbakgrunn og lang praktisk erfaring fra HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det gjør dem i stand til å løfte kravene fra standarden opp til et praktisk nivå. Ikke bare kan de fortelle deg om kravene i standarden, men de gir deg verdifull kunnskap om hvordan du i praksis kan møte disse kravene – og ikke minst hvordan din bedrift kan bruke standarden til å forbedre sine prestasjoner.

 • Trondheim 04.12.2017

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.900,00

  Meld meg på
 • Oslo 07.12.2017

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.900,00

  Meld meg på
 • Avaldsnes 12.12.2017

  Sted:
  Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.900,00

  Meld meg på
 • Oslo 24.01.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Stavanger 20.02.2018

  Sted:
  Forusparken 22, 4031 Stavanger

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Trondheim 09.04.2018

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Bergen 08.05.2018

  Sted:
  Bergen, 5000 Bergen

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Oslo 14.05.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Bergen 27.08.2018

  Sted:
  Bergen, 5000 Bergen

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Oslo 10.09.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Trondheim 22.10.2018

  Sted:
  Lokaler avklares senere, 7000 Trondheim

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på
 • Oslo 11.12.2018

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  1

  Pris:
  3.990,00

  Meld meg på

Send meg e-post om dette kurset

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!