Kurs i HMS og risikostyring

Populære kurs:

Introduksjon til ny ISO 45001

På kurset lærer du om standardens krav, og du får kunnskap om hvordan du kan bruke standarden til å forbedre arbeidsmiljøet og nå virksomhetens mål.

Les mer

Systematisk HMS-arbeid (V090)

Lær hvordan systematisk HMS-arbeidet i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.

Les mer
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.