Populære kurs:

Grunnkurs i kvalitetsledelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis

Les mer

Nye ISO 9001 og ISO 14001

Lær hva endringene betyr for deg som allerede har, eller planlegger å implementere, et ledelsessystem iht. ISO 9001 eller ISO 14001.

Les mer

Vil du bli Sveiseinspektør iht. NS 477?

Lær hvordan du vurderer alle vesentlige aktiviteter som foregår før, under og etter sveising.

Les mer

Ønsker du å bli FROSIO-inspektør?

Dette er kurset som kvalifiserer deg til eksamen for FROSIO-inspektør iht. NS 476.

Les mer

Kurs i Visuell Inspeksjon (VT)

Kurset for deg som vil bli NDT-operatør i den kanskje viktigste testmetoden innen NDT.

Les mer
articleimg

Om Kiwa TI som kursholder

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Vi tilbyr over 100 kurstitler. I våre skoler har vi satt sammen kursrekker som gir deg en helhetlig kompetanse innenfor fagområdet.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Vi utvikler kurs spesielt for din bedrift
Alle våre kurs kan tilpasses konkrete behov og ønsker din bedrift har. Vi kan også utvikle kurskonsepter fra bunnen av, spesielt tilpasset din bedrift.

 
Gratis frokostseminar om gass- og brannsikkerhet i bygg

Er du oppdatert på kravene til gass- og brannsikkerhet i bygg? Kom og få aktuelle tips for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag!

Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.