Kalibrering av fiberoptisk utstyr

Bruken av fiberoptikk er stadig økende. Kiwa Teknologisk Institutt er ledende i Norge innen kalibrering av fiberoptisk måleutstyr.

Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Vi kalibrerer:

  • OTDR
  • Effektmeter
  • Lyskilder
  • Optisk spektrum
  • Dempeledd
 
Lean Gult Belte

Lær hvordan Lean kan hjelpe deg med å utvikle ditt arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Ny rammeavtale med Statoil

Kiwa TI har inngått en langvarig rammeavtale med Statoil om kalibrering av selskapets måleutstyr. Avtalen danner et godt fundament for videre vekst av våre tjenester i Ågotnes