Kalibrering av densitet, trykk og masse

Kiwa Teknologisk Institutt kalibrerer utstyr og instrumenter til prosessindustrien. Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Stadig flere kunder stiller krav til kvalitetssikring av prosessinstrumenter og prosessutstyr. For å sikre riktige målinger er det nødvendig å kalibrere måleinstrumentene med jevne mellomrom.

Kalibrering av densitetsmålere for væske

 • Kalibrering i området 600 til 1400 kgm³
 • Væskedensitet
 • Væskedensitometer av ulike fabrikater
 • Hydrometer (20 til 200 gm³)

Kalibrering av densitetsmålere gass

 • Kalibrering i området 0 til 400 kgm³)
 • Gassdensitometer av ulike fabrikater
 • Densitetsmålere med nitrogen, argon eller metan som medium

Kalibrering av trykk

Vår akkreditering på trykk dekker alle typer utstyr for gauge og absolutt trykk. Vi henter sporbarhet direkte fra LNE, Laboratoire national de métrologie et d'essais, www.lne.fr.

 • Kalibrering innen området 15hPa til 200MPa
 • Trykkmålere og -givere
 • Trykkreferanser
 • Barometer
 • Vakuum manometer
 • Trykkskrivere
 • Differensial trykkutstyr

Kalibrering av vekter & masse

Vi er et av få laboratorier i Norge som kan tilby akkreditert kalibrering av loddmasse og masse. Vi kalibrerer loddemasse i området 1 mg til 100 kg/1mg til 30 kg).

 • Laboratorievekter
 • Vekter opp til 100 kg
 • Loddmasse (referanselodd)
 • Masse til DWT
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.