Toppkarakter på HMS Verneingeniørskolen

Vi ønsker å gratulere Louis Eric Torbjørn Voisin med fremragende arbeid og toppkarakter på sin prosjektoppgave i HMS Verneingeniør skolen! Vi er stolte og glade over hans prestasjoner.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Gassmålinger og entringstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entringstillatelser for arbeid i tanker, rom og rørledninger som har inneholdt brannfarlige eller helsefarlige stoffer.